Gebouweigenaren kunnen met het Klimaat ontzorgingsprogramma van provincie Fryslân aan de slag met het verduurzamen van hun gebouwen. Hiermee kunnen gebouweigenaren bijdragen aan de totale afname van CO2 en daarmee meewerken aan een leefbare toekomst. Dit initiatief geldt voor kleine gebouwen met een maatschappelijk doel zoals kleinere gemeenten, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en zorgaanbieders met een klein aantal vestigingen, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen.  

Klimaat Ontzorgingsprogramma

KlimOp is het Friese KLImaat OntzorgingsProgramma voor verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed. Vanaf 2021 kunnen klein maatschappelijk pandeigenaren voor het verduurzamen van hun gebouwen terecht bij het door het Rijk bekostigde Ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed(externe link). Via dit programma kunnen zij gebruik maken van de kennis en inzet van experts bij het verduurzamen van hun gebouwen. Op deze manier krijgen ook de eigenaren van kleiner vastgoed, die vaak weinig of geen kennis, mensen en middelen in huis hebben, de mogelijkheid om hun gebouwen te verduurzamen.  

Hoe werkt het?

Duurzaamheidscoaches zorgen voor begeleiding van de pandeigenaren en helpen hen om inzicht te krijgen in welke stappen ze moeten nemen en hoe de maatregelen gefinancierd kunnen worden. Ook krijgen ze hulp bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering. Een expert zorgt voor het opstellen van een advies op maat, gericht op maatregelen en financiering. Het is de bedoeling dat de begeleiding plaatsvindt tot en met het moment dat er een contract voor de uitvoering is opgesteld.

KlimOp doelgroepen

Adviseurs stellen zich voor

Diverse duurzaamheidsadviseurs hebben zich bij de provincie aangemeld om advieswerk te leveren voor het ontzorgingsprogramma KlimOp. Hieronder ziet u een overzicht van de adviseurs en werkervaring.

Adviseurs

Heb jij kennis van duurzaamheid en vastgoed? Kom ons helpen! We zijn voor ons ontzorgingsprogramma KlimOp op zoek naar duurzaamheidsadviseurs die (1) een energiescan kunnen afnemen, (2) hier een duurzaam advies op kunnen geven en/of (3) inkoopbegeleiding aanbieden. 

Meer informatie(externe link)

Budget

Het budget voor het uitvoeren van de maatregelen valt overigens niet binnen het programma. Er zijn wel aantrekkelijke financieringsvormen. Ook kan gezocht worden naar vormen van vraagbundeling. Dit betekent dat je de voorgenomen maatregelen bij verschillende eigenaren samenvoegt, hierdoor kan het soms makkelijker zijn om (aantrekkelijke) financiering te krijgen.

Contact

Heeft u behoefte aan meer informatie of vragen? Neem dan contact met ons op via ons Klantcontact Centrum: 058 - 292 59 25 of klimop@fryslan.frl en vraag naar Gert-Jan Bouma (projectleider) of Herman Groenwold.

Contactformulier

Het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed is mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het programma loopt tot 1 januari 2024. Het doel is om in die tijd ongeveer 200 panden een advies te geven.