Een gebouw waar met zilverkleurige letter Piers' Stee op staat met daaronder een zwaard
Klik op de foto om het filmpje te bekijken
Een geel bord in het gras met blauwe letters en een pijl naar rechts wijzend. Er staat Ruurd Wiersma Museum op.
Klik op de foto om het filmpje te bekijken

Gebouweigenaren kunnen, met het Klimaat ontzorgingsprogramma van provincie Fryslân aan de slag, met het verduurzamen van hun gebouwen. Hiermee kunnen gebouweigenaren de energiekosten verlagen, bijdragen aan de totale afname van CO2 en daarmee meewerken aan een leefbare toekomst. Dit initiatief geldt voor kleine gebouwen met een maatschappelijk doel zoals gemeenten, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, kerken en zorgaanbieders met een klein aantal vestigingen, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen.

Klimaat Ontzorgingsprogramma

KlimOp is het Friese Klimaat OntzorgingsProgramma voor verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed. Vanaf 2021 kunnen klein maatschappelijk pandeigenaren voor het verduurzamen van hun gebouwen terecht bij het door het Rijk bekostigde Ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed. Via dit programma kunnen zij gebruik maken van de kennis en inzet van experts bij het verduurzamen van hun gebouwen. Op deze manier krijgen ook de eigenaren van kleiner vastgoed, die vaak onvoldoende kennis, mensen en middelen in huis hebben, de mogelijkheid om hun gebouwen te verduurzamen.

Hoe werkt het?

Na aanmelding via de website van KlimOp neemt de door u gekozen duurzaamheidsadviseur contact met u op. De adviseur zorgt voor het opstellen van een advies op maat, gericht op maatregelen en financiering. Het is de bedoeling dat de begeleiding plaatsvindt tot en met het moment dat er een opdracht/contract voor de uitvoering is opgesteld.

KlimOp doelgroepen

Adviseurs stellen zich voor

Diverse duurzaamheidsadviseurs hebben zich bij de provincie aangemeld om advieswerk te leveren voor het ontzorgingsprogramma KlimOp. Hieronder ziet u een overzicht van de adviseurs en werkervaring. U bepaalt zelf door welke adviseur u geholpen wilt worden. Hulp nodig bij het kiezen? Neem gerust even contact met ons op.

Adviseurs

Hebt u kennis van duurzaamheid en vastgoed? Kom ons helpen! We zijn voor ons ontzorgingsprogramma KlimOp op zoek naar extra duurzaamheidsadviseurs die kennis en ervaring hebben over financiering- en subsidiemogelijkheden van verduurzamingsmaatregelen.

Meer informatie

Duurzame kerken

Het ingrijpend verduurzamen van kerken is vaak lastig en kostbaar in verband met de karakteristieken van het gebouw en de vaak beperkte bezettingsgraad.

Lees meer over Duurzame Kerken

Budget

Het budget voor het uitvoeren van de maatregelen valt niet binnen het programma. Er zijn wel aantrekkelijke financieringsvormen. Ook kan gezocht worden naar vormen van vraagbundeling. Dit betekent dat u de voorgenomen maatregelen bij verschillende eigenaren samenvoegt, hierdoor kan het soms makkelijker zijn om (aantrekkelijke) financiering te krijgen.

Contact

Heeft u behoefte aan meer informatie of vragen? Neem dan contact met ons op via ons Klantcontact Centrum: 058 - 292 59 25 of klimop@fryslan.frl en vraag naar Gert-Jan Bouma (projectleider) of Herman Groenwold.

Contactformulier

Het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed is mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het programma loopt tot 1 januari 2025.

Heb je problemen met de leesbaarheid? Dan kan je een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen je graag verder.