De provincie Fryslân heeft veel grond, water en gebouwen in eigendom, zoals: wegen, bermen, oeverstroken, vaarwegen, meren, dienstwoningen of boerderijen. Een deel daarvan wordt gebruikt, verhuurd, verpacht of als we het niet meer nodig hebben voor onze doelen verkocht. Lees meer over deze onderwerpen op de betreffende pagina:

De Provincie Fryslân heeft het voornemen om enkele kavels landbouwgrond bij inschrijving te verkopen.
De inschrijving voor publicatie 3370 kavels 1, 2, 3, 4, 7, 9 en 10 is op 28 november 2022 om 12:00 uur GESLOTEN

De kavels treft u aan onder Landbouwgrond

Verpachting provinciale grond voor 2023. Inschrijven kan van 14 november 2022 tot en met 9 december 2022.

Informatie treft u aan onder www.fryslan.frl/pacht

De Provincie Fryslân heeft het voornemen om enkele kavels landbouwgrond aan de Annebuorren, Oudeschoot bij inschrijving te verkopen.
De inschrijving is op 9 januari 2023 om 12:00 uur GESLOTEN.

De kavels treft u aan onder Landbouwgrond.