De provincie heeft veel grond en water in bezit. Een deel daarvan wordt gebruikt door inwoners van onze provincie. Voor het garanderen van de veiligheid en het onderhoud van onze (vaar)wegen, is het belangrijk dat we dit gebruik goed regelen. Dit doen we in de vorm van een overeenkomst.

Provinciale grond of water gebruiken zonder overeenkomst

De komende tijd herstellen wij situaties waarin wel gebruik wordt gemaakt van ons eigendom, maar waar dit niet geregeld is met een overeenkomst. Wij nemen contact op met de gebruikers om ze een huur- of koopovereenkomst aan te bieden.

Wat is onrechtmatig gebruik?

Wanneer het gebruik van provinciale grond of water niet geregeld is met een overeenkomst, dan noemen we dit ‘onrechtmatig gebruik’. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is een tuin die zonder toestemming is uitgebreid in een provinciale berm. Ook een ligplaats die zonder toestemming is aangelegd in provinciaal vaarwater, is een vorm van onrechtmatig gebruik.

Veiligheid en onderhoud van (vaar)wegen

We hebben de wettelijke taak om de veiligheid en het onderhoud van onze (vaar)wegen te waarborgen. Daarom is het belangrijk dat we als provincie onze positie als eigenaar beschermen. Waar het gebruik nog niet geregeld is, gaan we in gesprek met de gebruikers om dit alsnog te regelen.

Kopen of huren

Met kadastrale gegevens en satellietbeelden beoordelen wij het gebruik, vervolgens toetsen wij binnen onze organisatie, bij de gemeenten en bij Wetterskip Fryslân of het gebruik toegestaan kan worden. Als dit het geval is, dan nemen wij contact met u op om u een voorstel te doen voor kopen of huren.

Grondprijzen provincie Fryslân

U kunt het document "Grondprijzenbrief provincie Fryslân 2021" opvragen via ons KCC. 

Grondprijzenbrief aanvragen