De provincie heeft grond en water in bezit. Een deel daarvan is structureel bezit en dient in eigendom te blijven van de provincie. Het andere deel wordt gebruikt door inwoners van onze provincie. Voor het garanderen van de veiligheid en het onderhoud van de provinciale (vaar)wegen, is het belangrijk dat het gebruik goed wordt geregeld. Dit wordt gedaan in de vorm van een overeenkomst.

Provinciale grond of water gebruiken zonder overeenkomst

De komende tijd herstelt de provincie situaties waarin al gebruik wordt gemaakt van provinciaal eigendom, maar waar dit niet geregeld is met een overeenkomst.

Met kadastrale gegevens en satellietbeelden wordt het gebruik beoordeeld en getoetst binnen de provincie, bij de gemeenten en bij Wetterskip Fryslân of het gebruik toegestaan kan worden. Als dit het geval is, neemt een medewerker van de afdeling Vastgoed en grondzaken contact op met de gebruiker met een voorstel voor kopen of huren. Als gebruik niet kan worden toegestaan, ontvangt de gebruiker een brief met het verzoek de grond en/of het water te ontruimen.

Onrechtmatig gebruik

Wanneer het gebruik van provinciale grond en/of water niet geregeld is met een overeenkomst, dan wordt dit ‘onrechtmatig gebruik’ genoemd. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is een tuin die zonder toestemming is uitgebreid in een provinciale berm. Ook een ligplaats die zonder toestemming is aangelegd in provinciaal vaarwater, is een vorm van onrechtmatig gebruik.

Veiligheid en onderhoud van (vaar)wegen

De provincie heeft de wettelijke taak om de veiligheid en het onderhoud van provinciale (vaar)wegen te waarborgen. Daarom is het belangrijk dat de provincie haar positie als eigenaar beschermt.

Grondprijzen provincie Fryslân

U kunt het document "Grondprijzenbrief provincie Fryslân 2023" opvragen via KCC. Dit kan via de mail provincie@fryslan.frl of via telefoonnummer: 058 - 292 59 25.

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.