De provincie Fryslân verhuurt en verpacht gebouwen en gronden die behoren tot ons bezit. Hierbij kunt u denken aan landbouwpercelen, voormalige dienstwoningen, maar ook aanlegplaatsen voor de pleziervaart en visgronden.

Bepaling pacht- en huurprijzen

Jaarlijks worden de pacht- en huurprijzen bepaald door een onafhankelijk taxateur. De pacht en huur regelt u via een overeenkomst die u sluit met de provincie.

Pachtinschrijving

De landbouwgronden worden hoofdzakelijk in éénjarige geliberaliseerde pacht uitgegeven. De periode van jaarlijkse verpachting loopt vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

De inschrijfperiode loopt van 26 november tot en met 10 december 2021.  Lees hier de gebruiksvoorwaarden en/of beperkingen verpachting 2022.

In de media hebben wij de pachtuitgifte van onze pachtgronden voor het jaar 2022 aangekondigd. Op 27 oktober heeft Provinciale Staten met het initiatiefvoorstel ‘Naar een schone en gezonde leefomgeving: afbouw gebruik van pesticiden in Fryslân 2021-2030' ingestemd, waarin ook het gebruik van pesticiden op de eigen pachtgronden van Provincie Fryslân wordt gereguleerd. In ons pachtbeleid voor het jaar 2022, dat door Gedeputeerde Staten op dinsdag 30 november 2021 wordt vastgesteld, proberen wij zoveel rekening te houden met de uitgangspunten van het initiatiefvoorstel. Op 1 december publiceren wij de definitieve pachtvoorwaarden op de website van de provincie Fryslân (www.fryslan.frl) en ons pachtportaal (www.pachtportaal.nl).  

Hoe werkt het?

Op het platform voor pachtgrond, www.pachtportaal.nl, kunnen agrariërs zich registeren als geïnteresseerde in pachtgrond. Via een transparante procedure worden onder aanbod actuele landbouwgronden in pacht aangeboden. Potentiële pachters kunnen zich online inschrijven op de aangeboden grond. Het portaal voert een analyse uit waarmee inschrijvers worden beoordeeld met punten.

Als geïnteresseerde in pachtgrond kunt u kosteloos een account aanmaken. Via de zoekfunctie kunt u eenvoudig zoeken naar percelen die binnen uw bedrijfsplan passen. U kunt filteren op wat u wenst te verbouwen, hoeveel hectare u zoekt, een indicatie van de pachtprijs per hectare en in welke gemeente u grond zoekt. Door op de kadastrale tekening te klikken krijgt u nadere informatie over de betreffende kavel. Hier treft u de kenmerken van de kavel en de inschrijf- en gebruikersvoorwaarden aan. Ook kunt u hier relevante documenten downloaden.

Indien u een account heeft kunt u met één druk op de knop inschrijven op de aangeboden kavels. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden. Een bevestiging van uw inschrijving ontvangt u per e-mail en kunt u terug vinden in uw account op www.pachtportaal.nl.

Na sluiting van de veiling beoordeelt het systeem wie de beste pachter is conform de voorwaarden en bij twijfelgevallen neemt de verpachter het besluit. Vervolgens wordt een definitieve gunning uitgesproken. Iedere inschrijver krijgt op korte termijn na de gunning bericht of hij/zij grond heeft toegewezen gekregen of niet.

Alle communicatie over het contract gaat eenvoudig via het platform. Indien er een bericht klaar staat krijgt u hier een melding van. 

Ik wil graag huren

Wanneer u grond of water van de provincie wilt huren, kunt u dit via provincie@fryslan.frl aan ons kenbaar maken. Wij nemen hierover binnen twee weken contact met u op.

Heeft u vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de provincie Fryslân, telefoonnummer 058 - 292 59 25.