Uitsluitend vastgoed dat binnen de provincie niet meer voor haar doelen of voor een doel van een andere (semi-)overheid ingezet kan worden, is overtollig en kan worden afgestoten. Voor een beperkt deel van het overtollige vastgoed kan op grond van vooraf gestelde criteria het betreffende vastgoed aan één specifieke partij worden gegund.

De provincie hanteert in haar beleid de door GS op 26-09-2023 vastgestelde criteria onderhandse uitgifte registergoed. Op basis van dit besluit mag de provincie onderhandse vastgoedtransacties - zoals verkoop, verhuur of verpachting alsook een kavelruil waarbij de provincie grond inbrengt (grond verkoopt) met één specifieke partij sluiten.

De volledige tekst van het besluit treft u hier aan.

De provincie Fryslân is als overheid verplicht om bij vastgoedtransacties transparant te handelen.

Op basis van voormeld besluit, vermeldt de provincie hier haar voorgenomen onderhandse vastgoedtransacties - zoals verkoop, verhuur of verpachting alsook een kavelruil waarbij de provincie grond inbrengt (grond verkoopt) - aan één specifieke partij.

Daarnaast vermeldt de provincie in haar wekelijkse publicaties in de lokale dagbladen de voorgenomen transacties. Op deze manier geeft de provincie invulling aan de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam-arrest), waarin de regelgeving nader is toegelicht.

Het in de openbare verkoop staande vastgoed treft u aan op de website onder “Aanbod (te koop)”.

De huidige onderhandse transacties met één specifieke partij treft u hieronder aan: