De provincie Fryslân verhuurt gebouwen en gronden die behoren tot provinciaal bezit. Hierbij kunt u denken aan voormalige dienstwoningen, maar ook aanlegplaatsen voor de pleziervaart.

Bepaling huurprijzen

Jaarlijks worden de huurprijzen bepaald door een onafhankelijk taxateur. De huur regelt u via een overeenkomst die u sluit met de provincie.

Ik wil graag huren

Wanneer u grond of water van de provincie wilt huren, kunt u dit via provincie@fryslan.frl aan ons kenbaar maken. Wij nemen hierover binnen twee weken contact met u op.

Heeft u vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de provincie Fryslân, telefoonnummer (058) 292 5925.