Uitsluitend vastgoed dat binnen de provincie niet meer voor haar doelen of voor een doel van een andere (semi-)overheid ingezet kan worden, is overtollig en kan worden afgestoten. Een beperkt deel van het overtollige vastgoed kan openbaar (bij inschrijving) in de verkoop worden gezet.

Voor een beperkt deel van het overtollige vastgoed kan op grond van vooraf gestelde criteria het betreffende vastgoed aan één specifieke partij worden gegund. Deze treft u aan op de website onder “Bekendmakingen onderhandse transacties”.

Het huidige aanbod (te koop) treft u hieronder aan: