De provincie stelt tot einde budget of tot eind 2023 subsidie beschikbaar voor kavelruil. De subsidie bestaat uit het vergoeden van proceskosten, zoals kosten voor de notaris, het kadaster en een beperkte vergoeding voor adviseurskosten.

De bijdrage in de proces- en procedurekosten is 100% op basis van de kosten voor de notaris en kadaster. De indiening vindt plaats via de betreffende VASN notaris (zie onderstaande kaart). Deze krijgt dan opdracht van de provincie om de betreffende kavelruil uit te voeren.

Wat is kavelruil

Kavelruil is een landinrichtingsinstrument om, op basis van vrijwilligheid, snel en gemakkelijk tot een betere verkaveling te kunnen komen, waardoor landbouwers efficiënter en effectiever kunnen werken.

Doel van kavelruil

Het doel van kavelruil is om de landbouwstructuur te verbeteren. Ook willen we kavelruil inzetten om aaneengesloten natuurgebieden te realiseren door ruilen van agrarische percelen met natuurpercelen. Dit komt weer ten goede aan de ontwikkeling van het landelijk gebied in het algemeen. Praktisch gezien komt dit neer op bijvoorbeeld percelen dichter bij de bedrijfsgebouwen, concentratie van percelen of vergroting van een huiskavel. Ook instanties als waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties en overheden kunnen meedoen aan een kavelruilproject. Op deze manier kunnen naast landbouwdoelstellingen ook recreatieve- of natuurdoelstellingen worden gerealiseerd. Uiteindelijk gaat het om een verbetering van de inrichting van het landelijk gebied als geheel.

Lage kosten van de kavelruil en fiscaal voordeel

Zo worden, indien een kavelruil door de betreffende provincie waarbinnen de te ruilen gronden gelegen zijn wordt goedgekeurd, de transactiekosten (notaris- en kadasterkosten) volledig gesubsidieerd (Hiervoor is de subsidieregeling POP3+ Kavelruil foar Fryslân ingezet. Het is op dit moment nog onzeker of en hoe deze regeling mogelijk wordt voortgezet).

Verder geldt er voor de door de deelnemers via de kavelruil verkregen gronden een vrijstelling van overdrachtsbelasting, zodat de kavelruil fiscaal ‘geruisloos’ verloopt.

Deze subsidie kent een maximum. Wanneer het subsidieplafond bereikt is wordt de regeling gesloten.

Kavelruil indienen

Wilt u een kavelruil indienen? Neem dan in een vroeg stadium contact op met de provincie of de VASN notaris van uw keuze. In onderstaande kaart kunt u zien waar de VASN notarissen gevestigd zijn. De aktepassering dient u bij de door u gekozen VASN notaris te laten verzorgen.

Een overzicht van bovenaf over Fryslân waar de VASN notarissen gevestigd zijn. Aangegeven met een V.

 

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u bellen met het Klantcontactcentrum: 058 - 292 59 25, of mailen naar provincie@fryslan.frl.