Voor alle (toekomstige) maatschappelijke initiatieven; van wijk tot dorp, van sport tot kerk. Mienskipsinitiatieven van onderop, samen. Alle mogelijkheden op een rijtje.

Wilt u samen aan de slag? Hieronder geven we u een overzicht met ondersteuning en subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Ondersteuning

 • Streekwurk(externe link) werkt aan het leefgeluk in de streek, door gebiedsgerichte projecten en initiatieven te ondersteunen en te vergroten. Waar het goed wonen, werken en recreëren is.
 • Ús Koöperaasje(externe link) Helpt plaatselijke initiatieven op weg en zet zich in voor de energiebelangen van lokale initiatieven in Fryslân.
 • Energie van Ons(externe link) De energie van de toekomst is lokaal en groen. Energie Van Ons wil een belangrijke rol spelen in de overgang naar deze positieve energie. Door de krachten van lokale energiecoöperaties te bundelen, maken we lokale groene energie voor en van ons allemaal.
 • Friese Milieu Federatie(externe link) De FMF werkt aan een mooi en duurzaam Fryslân: een rijke biodiversiteit, een mooi landschap en een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier - voor een duurzame ontwikkeling van de provincie.
 • Doarpswurk(externe link)  Zet zich in voor vrijwilligers die aan de slag willen met energietransitie.

Subsidies

 • KlimOp Via het KlimOp-programma van de provincie Fryslân kunt u als vastgoedeigenaar van klein maatschappelijk vastgoed kosteloos verduurzamingsadvies krijgen.
 • Voucherregeling Energiecoöperatie Fryslân 2022 | Fryslan Subsidie voor energiecoöperaties in Fryslân voor het inschakelen van extra expertise.
 • LEI-Fryslân - FSFE(externe link) De Ontwikkelfinanciering LEI-Fryslân is een ontwikkelfinanciering voor lokale energie initiatieven. Deze lening met een looptijd van 2 jaar is bedoeld voor projecten waarvan de haalbaarheid is onderzocht. Na een succesvolle ontwikkeling volgt realisatie van het project en wordt de lening terugbetaald.
 • Iepenmienskipsfûns (IMF) Een provinciaal fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Hier vindt u inspiratie voor uw project.
 • Leader Streekwurk | Fryslan LEADER is een subsidieprogramma voor projecten op het platteland. Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden investeren in ideeën uit de samenleving die zorgen voor een mooi en leefbaar platteland. De subsidie is beschikbaar voor Noordoost en Noardwest Fryslân.
 • Waddenfonds(externe link) Een regeling die investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. 
 • Waddenfonds(externe link) Een regeling die investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken.
 • Check uw gemeente website voor eventuele gemeentelijke subsidies.
 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland(externe link) Subsidiewijzer voor Noord-Nederland.
 • Rijksdienst voor ondernemend Nederland(externe link) Landelijke en Europese subsidie- en financieringswijzer.

Websites

 • Hier opgewekt(externe link) HIER opgewekt helpt u op weg naar schone duurzame energie. Of u nu in huis, met de buren of samen met dorps- of stadsgenoten aan de slag wilt.
 • Energie Samen(externe link) Energie Samen behartigt de belangen van energiecoöperaties en andere duurzame energiecommunities bij overheden, toezichthouders en netbeheerders.
 • Buurkracht(externe link) Buurkracht is de kracht die jij en je buren samen hebben. De kracht om de buurt mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken.
 • Rijksoverheid(externe link) Een overzicht van alle duurzaamheidscampagnes vanuit het Rijk op een rijtje.

Met welke wet- en regelgeving van de provincie kunt u te maken krijgen?

Sels duorsumer, tegearre helpe wy de Fryske enerzjytransysje fierder!