Voor alle (toekomstige) maatschappelijke initiatieven; van wijk tot dorp, van sport tot kerk. Mienskipsinitiatieven van onderop, samen. Alle mogelijkheden op een rijtje.

Wilt u samen aan de slag? Hieronder geven we u een overzicht met ondersteuning en subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Ondersteuning

 • Streekwurk(eksterne keppeling) werkt aan het leefgeluk in de streek, door gebiedsgerichte projecten en initiatieven te ondersteunen en te vergroten. Waar het goed wonen, werken en recreëren is.
 • Ús Koöperaasje(eksterne keppeling) Helpt plaatselijke initiatieven op weg en zet zich in voor de energiebelangen van lokale initiatieven in Fryslân.
 • Energie van Ons(eksterne keppeling) De energie van de toekomst is lokaal en groen. Energie Van Ons wil een belangrijke rol spelen in de overgang naar deze positieve energie. Door de krachten van lokale energiecoöperaties te bundelen, maken we lokale groene energie voor en van ons allemaal.
 • Friese Milieu Federatie(eksterne keppeling) De FMF werkt aan een mooi en duurzaam Fryslân: een rijke biodiversiteit, een mooi landschap en een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier - voor een duurzame ontwikkeling van de provincie.
 • Doarpswurk(eksterne keppeling)  Zet zich in voor vrijwilligers die aan de slag willen met energietransitie.

Subsidies

 • KlimOp Via het KlimOp-programma van de provincie Fryslân kunt u als vastgoedeigenaar van klein maatschappelijk vastgoed kosteloos verduurzamingsadvies krijgen.
 • Voucherregeling Energiecoöperatie Fryslân 2022 | Fryslan Subsidie voor energiecoöperaties in Fryslân voor het inschakelen van extra expertise.
 • LEI-Fryslân - FSFE(eksterne keppeling) De Ontwikkelfinanciering LEI-Fryslân is een ontwikkelfinanciering voor lokale energie initiatieven. Deze lening met een looptijd van 2 jaar is bedoeld voor projecten waarvan de haalbaarheid is onderzocht. Na een succesvolle ontwikkeling volgt realisatie van het project en wordt de lening terugbetaald.
 • Iepenmienskipsfûns (IMF) Een provinciaal fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Hier(eksterne keppeling) vindt u inspiratie voor uw project.
 • Leader Streekwurk | Fryslan LEADER is een subsidieprogramma voor projecten op het platteland. Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden investeren in ideeën uit de samenleving die zorgen voor een mooi en leefbaar platteland. De subsidie is beschikbaar voor Noordoost en Noardwest Fryslân.
 • Waddenfonds(eksterne keppeling) Een regeling die investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. 
 • Waddenfonds(eksterne keppeling) Een regeling die investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken.
 • Check uw gemeente website voor eventuele gemeentelijke subsidies.
 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland(eksterne keppeling) Subsidiewijzer voor Noord-Nederland.
 • Rijksdienst voor ondernemend Nederland(eksterne keppeling) Landelijke en Europese subsidie- en financieringswijzer.

Websites

Met welke wet- en regelgeving van de provincie kunt u te maken krijgen?

Sels duorsumer, tegearre helpe wy de Fryske enerzjytransysje fierder!