In Fryslân bruist het van de initiatieven! Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân in 2023 weer geld beschikbaar om projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerkingen komen voor de subsidie. Denk aan projecten op het gebied van cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Het gaat om ideeën die de leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) is een open en toegankelijke subsidieregeling met weinig regels. Via het officiële aanvraagformulier op deze pagina kunt u de subsidie aanvragen. Er zijn dit jaar drie periodes waarin u een aanvraag kunt indienen voor het reguliere Iepen Mienskipsfûns. Bij de najaarsopenstelling hebben de regio’s noordoost, noordwest, zuidoost en zuidwest geen “categorie groot” en kunt u dus een subsidieaanvraag doen tot € 35.000. Daarnaast heeft u dit jaar nog 1 keer de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van mienskipsgebouwen. Mocht u ideeën hebben, neem dan contact(externe link) met ons op.

Van 18 september tot en met 5 oktober 17.00 uur is de derde subsidieronde van 2023 geopend voor aanvragen.

Openstellingen in 2023

 • 18 september tot en met 5 oktober voor regulier IMF; verduurzaming voor Mienskipsgebouwen is aan te vragen in onderstaande openstelling.
 • 18 september tot en met 5 oktober voor Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

 1. Kleine maatschappelijke initiatieven, waaronder nieuwe evenementen en een economische activiteit (maximaal € 10.000,- subsidie). Met een evenement wordt bedoeld een samengesteld geheel van culturele, informatieve of historische activiteiten die voor het publiek toegankelijk is en een tijdelijk karakter heeft. Met een economische activiteit wordt bedoeld het op de markt brengen van een nieuw product of proces dat de bestaande markt niet verstoord;
 2. Middelgrote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement (maximaal € 35.000,- subsidie);
 3. Grote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een nieuw evenement (maximaal € 75.000,- subsidie) - bij de laatste openstelling is de categorie groot alleen beschikbaar in de regio wadden.

Voorwaarden subsidie aanvragen

 1. Het is belangrijk dat uw idee een bijdrage levert aan de leefbaarheid in uw regio.
 2. Er moet draagvlak zijn voor het project. Het is daarom van belang dat projecten gezamenlijk ingediend en uitgevoerd worden.
 3. Om subsidie aan het idee toe te kennen, is een complete aanvraag nodig. Bij het aanvraagformulier hoort een projectplan, een kostenbegroting, dekkingsplan en indien van toepassing een inschrijving bij Kamer van Koophandel. Als u als aanvragende partij gemachtigd bent voegt u een volmacht toe.
 4. De datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.
 5. Het idee moet haalbaar en uitvoerbaar zijn binnen een jaar nadat u formeel bericht hebt gekregen over het ontvangen van subsidie voor kleine maatschappelijke initiatieven en binnen 24 maanden na formele berichtgeving voor middelgrote en grote maatschappelijke initiatieven.
 6. U draagt zelf, samen met andere betrokkenen, bij aan de uitvoering van het idee.
 7. Na uitvoering van het project plaatst u een verslag (max. 1000 tekens) en een foto op het overzicht 'projecten in beeld'(externe link).

Streekwurk; van idee tot subsidieaanvraag 

Om inzicht te krijgen of uw projectidee voor subsidie in aanmerking komt, biedt de provincie u de mogelijkheid uw projectidee af te stemmen met de projectadviseur van Streekwurk in uw regio. Om in contact te komen met de projectadviseur kunt u uw idee (via onderstaande knop) aanmelden. De projectadviseur neemt automatisch binnen enkele werkdagen contact met u op.

Ook kunt u bij het projectbureau terecht voor advies over het opstellen van het projectplan en met al uw vragen over het aanvragen van de subsidie. Op de website van Streekwurk staat in een duidelijk stappenplan (www.streekwurk.frl/imf(externe link)) weergegeven hoe de subsidieaanvraag in zijn werk gaat.

Meld hier uw projectidee aan 

Subsidie aanvragen 

Nadat u de aanvraag (met de adviseur van Streekwurk) goed heeft voorbereid, kunt u de subsidie aanvragen door gebruik te maken van onderstaand aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en de bijlagen toe te voegen. Het officiële aanvraagformulier wordt vlak voor de openstelling op deze pagina gepubliceerd.

U kunt uw subsidieaanvraag indienen van maandag 18 september tot en met donderdag 5 oktober 2023.

U kunt het formulier op de computer invullen. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen: 

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC;
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’;
 3. Vul de antwoorden in;
 4. Print het formulier uit;
 5. Onderteken het formulier;
 6. Stuur het ondertekende formulier per post op naar de provincie. Ook is het mogelijk om de stukken af te geven bij de provincie of het Streekwurk kantoor in uw regio.

Aanvraagformulier IMF-subsidie

Let op: Kleine maatschappelijke initiatieven (< € 10.000) en evenementen in de regio Zuidwest-Fryslân dienen de aanvraag bij de gemeente Súdwest Fryslân of de gemeente Fryske Marren in door middel van onderstaand formulier te printen en met pen in te vullen. 

Aanvraagformulier IMF-subsidie Zuidwest-Fryslân

Tips

In voorgaande periodes hebben wij helaas projecten moeten weigeren op een aantal punten. Daarom vragen wij u te letten op: 

 • De vrijwilligersbijdrage betreft maximaal € 12,79 per uur;
 • Een fout/onduidelijkheid in de begroting kan na het sluiten van de periode niet worden aangepast;
 • Een subsidieaanvraag van meer dan 40% van de subsidiabele kosten wordt geweigerd;
 • Ontbrekende bijlagen/aanpassingen die na het sluiten van de periode binnenkomen, worden niet meer meegenomen;  
 • Een gat in het dekkingsplan resulteert in een weigering; 
 • Een aanvraag ingediend per email is geen geldig ingediende aanvraag.
 •  
 • En tot slot; uw definitieve aanvraag dient donderdag 5 oktober 2023 vóór 17.00 uur bij de provincie of het kantoor van Streekwurk binnen te zijn. U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk 7 maart 2024 bericht van ons. 

Video: Hoe vraag ik subsidie aan?

Bron: YouTube(externe link) 

Inspiratie opdoen?

Inspiratie nodig voor uw project of gewoon nieuwsgierig naar wat het Iepen Mienskipsfûns opgeleverd heeft? Bekijk op de Projecten in Beeld-kaart per categorie de uitgevoerde projecten.

Projecten in Beeld(externe link)

Project plaatsen

Heeft u uw project afgerond en wilt u deze toevoegen aan Projecten in beeld? Dat kan via onderstaande knop.

Project plaatsen(externe link)

Vragen? 

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en begeleiding van het projectidee tot een subsidieaanvraag vindt u op de website van Streekwurk(externe link). Vragen over uw subsidieaanvraag kunt u stellen aan de afdeling Subsidies van provincie Fryslân via 058 – 292 59 25 of via provincie@fryslan.frl.