De provincie Fryslân stelt in 2022 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. In 2022 worden drie tenders opengesteld.

Openstellingen in 2022

 • 10 januari tot en met 3 februari;
 • 11 april tot en met 12 mei;
 • 12 september tot en met 6 oktober.

Van idee tot subsidieaanvraag 

Om inzicht te krijgen of uw projectidee voor subsidie in aanmerking komt, biedt de provincie u de mogelijkheid uw projectidee af te stemmen met de projectadviseur van Streekwurk in uw regio. Klik hier voor de adressen van de projectbureaus. Samen bekijkt u of uw idee in aanmerking komt voor subsidie. Na aanmelding van uw idee neemt het projectbureau binnen enkele werkdagen contact met u op. Ook kunt u bij het projectbureau terecht voor advies over het opstellen van het projectplan en al uw vragen over het aanvragen van de subsidie. 

Meld hier uw projectidee aan 

Aanvraagformulieren 

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het beschikbare aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en de bijlagen toe te voegen. Het officiële aanvraagformulier wordt vlak voor de openstelling op deze pagina gepubliceerd.

U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen: 

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC;
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’;
 3. Vul de antwoorden in;
 4. Print het formulier uit;
 5. Onderteken het formulier;
 6. Stuur het ondertekende formulier per post op naar de provincie. Ook is het mogelijk om de stukken af te geven bij de provincie of het Streekwurk kantoor in uw regio.

Let op: Kleine maatschappelijke initiatieven (< € 10.000) en evenementen in de regio Zuidwest Fryslân dienen de aanvraag bij de gemeente Súdwest Fryslân of de gemeente Fryske Marren in door middel van onderstaand formulier te printen en met pen in te vullen. 

Let op 

In voorgaande tenders hebben wij helaas projecten moeten weigeren op een aantal punten. 

Wij vragen u hier extra op te letten. 

 • De vrijwilligersbijdrage betreft maximaal € 11,06 per uur bij een 36-urige werkweek;
 • Een fout/onduidelijkheid in de begroting kan na het sluiten van de tender niet worden aangepast;
 • Een subsidieaanvraag van meer dan 40% van de subsidiabele kosten wordt geweigerd;
 • Ontbrekende bijlagen/aanpassingen die na het sluiten van de tender binnenkomen, worden niet meer meegenomen;  
 • Een gat in het dekkingsplan resulteert ook in een weigering; 
 • Een aanvraag ingediend per email is geen geldig ingediende aanvraag.

Bron: YouTube 

Vragen? 

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en begeleiding van het projectidee tot een subsidieaanvraag vindt u op de website van Streekwurk. Hier kunt u ook de voorwaarden en toetsingscriteria vinden die van toepassing zijn op de subsidieregeling. 

Vragen over uw subsidieaanvraag kunt u stellen aan de afdeling Subsidies van provincie Fryslân via 058 – 292 59 25 of via provincie@fryslan.frl.  

Meer informatie