In 2021 zijn er extra financiële mogelijkheden vanuit Europa voor Noordoost- en Noordwest Fryslân. Dit ‘Leadergeld’ wordt ingezet voor grotere leefbaarheidsprojecten in het gebied. Er zijn in 2021 twee perioden waarin de subsidie kan worden aangevraagd. De eerste periode is van maandag 17 mei t/m donderdag 17 juni 2021. In september start de tweede periode, namelijk van 6 september t/m 14 oktober 2021.

Voor wie

Subsidie kan worden verstrekt aan de onderstaande partijen:

  • publiekrechtelijke rechtspersonen (zoals gemeenten en de provincie Fryslân);
  • privaatrechtelijke rechtspersonen (zoals stichtingen, verenigingen, coöperaties);
  • ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid (zoals eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma).

Voor welke activiteiten?

Per regio is er een  LEADER Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld en is het kader geschetst waarbinnen de doelen voor de LEADER periode zijn gedefinieerd. Er kan subsidie worden aangevraagd voor initiatieven die bijdragen aan de doelen van de LOS. Noordoost en Noardwest Fryslân hebben elk doelen en thema’s bepaald die aansluiten bij de sterke en zwakke punten van het desbetreffende gebied. Klik op het juiste gebied om te lezen wat de doelen en thema's zijn waar uw idee aan moet voldoen.

Noordoost

Noardwest

SNN en RVO

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) begeleidt de uitvoering van het POP3 programma en daarmee dus ook het onderdeel Leader. De subsidieaanvraag wordt ingediend bij de Rijks Dienst voor ondernemend Nederland (RVO). Op de website van het SNN vindt u aanvullende informatie over de subsidieregeling en informatie hoe u subsidie kunt aanvragen.