Subsidie voor LEADER kan van 2024-2027 aangevraagd worden via de website van het SNN. Aanvragen worden in de eerstvolgende ronde in behandeling genomen. Jaarlijks sluiten de rondes op 11 april en 17 oktober om 17.00 uur. Neem voor het indienen van de aanvraag contact op met de LEADER-coordinator van een van uw gebied: Noordwest, Zuidoost of Zuidwest.

Voor wie?

LEADER is een subsidieprogramma voor projecten op het platteland. Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden investeren via LEADER gezamenlijk in ideeën uit de samenleving die zorgen voor een mooi en leefbaar platteland. De subsidie is in de periode van 2024-2027 beschikbaar voor initiatieven in de regio’s Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân.

Indien u, als inwoner, ondernemer of bijvoorbeeld lid van een vereniging of stichting, een idee heeft, dan kunt u dit idee eerst aanmelden bij de LEADER-coordinator van uw gebied. Mogelijk komt uw idee in aanmerking voor LEADER-subsidie. Het gaat hierbij om subsidieaanvragen vanaf € 50.000,- tot en met € 125.000,-.

Begeleiding en indiening

Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden via de website van het SNN. Er zijn jaarlijks twee rondes waarna ingediende aanvragen in behandeling worden genomen. Deze rondes sluiten op 11 april en 17 oktober om 17.00 uur. Aanvragen moeten passen binnen de door een gebied opgestelde Lokale Ontwikkelstrategie. Voor het aanvragen wordt elke aanvrager in de gelegenheid gesteld om zijn of haar project te pitchen voor de Lokale Actiegroep (selectiecommissie). 

Via de LEADER-website kunt u de Lokale Ontwikkelstrategie van de regio’s Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân inzien. Ook kunt u via deze website contact opnemen met de LEADER-coordinator van uw gebied om in gesprek te gaan over de subsidiemogelijkheden, advies over het opstellen van een projectplan en het pitchen van uw project. 

Vragen? 

Meer informatie over de LEADER-subsidie en de begeleiding van het projectidee tot een subsidieaanvraag vindt u op de website van LEADER Fryslân.