Het werelderfgoed Waddenzee strekt zich uit over ongeveer 500 km langs de kustlijn van Nederland, Duitsland en Denemarken. Het is het grootste getijdengebied ter wereld. In het hele gebied verlopen de natuurlijke processen ongestoord. In 2009 werd de Waddenzee van Nederland en Duitsland opgenomen in de lijst van werelderfgoederen van UNESCO, in 2014 kwam het Deense deel erbij. Dat betekent dat de Waddenzee van uitzonderlijk universeel belang is en bewaard moet blijven voor de huidige en toekomstige generatie.

De Waddenzee is een niet erg diep watergebied met een relatief vlakke kust. Er komt een groot aantal planten- en diersoorten voor, waaronder zeezoogdieren, zoals de gewone zeehond, de grijze zeehond en de bruinvis. Het is ook de broedplaats en het overwinteringsgebied voor 10 tot 12 miljoen vogels per jaar.

Provincie Fryslân werkt aan verschillende Wadden(zee) projecten.