Waddenagenda 2050

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt, samen met andere overheden en regionale partijen, de Agenda voor het Waddengebied 2050 voor. De Agenda richt zich op het Waddengebied: Waddenzee, Waddeneilanden, Noordzeekustzone boven de eilanden en de vaste wal langs de Waddenzee. Het ministerie van I&W vraagt u naar uw mening omtrent de agenda. Reageren kan tot 14 september 2020 via de internetconsultatie op deze website.

De Waddenzee is een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. De natuurwaarden en het unieke open landschap zijn van nationaal en internationaal belang. De Waddenzee heeft dan ook niet voor niets de status van Werelderfgoed. Tegelijkertijd leiden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onder andere klimaatverandering, energietransitie, economische ontwikkeling en recreatie tot nieuwe opgaven en kansen. In de Agenda worden de verschillende opgaven in het gebied verbonden.

De hoofddoelstelling voor de Waddenzee, “een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap”, is en blijft het rijksbeleid. Omdat de Waddenzee onderdeel is van het grotere Waddengebied, wordt ook het perspectief geschetst voor het Waddengebied, voor zover dat verband houdt met de hoofddoelstelling voor de Waddenzee.