Samenvatting

De Wet natuurbescherming beschermt bepaalde kwetsbare plant- en diersoorten in Nederland. Bijvoorbeeld door een verbod op het doden, vangen of opzettelijk storen van beschermde diersoorten. Ook is het niet toegestaan om eieren te rapen en om opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen. Verder mag u geen beschermde planten plukken. Is dit toch nodig voor bijvoorbeeld de volksgezondheid, de openbare veiligheid of in het kader van onderzoek en onderwijs? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie Fryslân.

Informatie en aanvragen

Op de pagina Wet natuurbescherming - Soortenbescherming vindt u meer informatie en een aanvraagformulier.

Meer informatie

Wilt u extra informatie, dan kunt u die vinden op de pagina Meer weten over bescherming van plant- en diersoorten.