Vuurwerk afsteken

Omschrijving

Particulier

Particulieren mogen alleen (consumenten) vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. De rest van het jaar mogen alleen professionele bedrijven, met een speciale vergunning(externe link) vuurwerk afsteken. Deze bedrijven moeten voor het afsteken van consumenten- en/of professioneel vuurwerk elke keer een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de Friese Omgevingsdienst FUMO(externe link), die namens de provincie Fryslân deze taken uitvoert.

Als u als particulier vuurwerk wilt afsteken buiten de jaarwisseling om, dan moet u hiervoor een professioneel bedrijf inschakelen. Zij regelen voor u de vergunningen (melding of ontbrandingstoestemming). Op internet zijn diverse bedrijven te vinden die zo’n vergunning hebben.

Professioneel bedrijf met toepassingvergunning

Bent u een professioneel bedrijf en u wilt met uw bedrijf vuurwerk afsteken? Dan heeft u een toepassingsvergunning nodig. Daarnaast moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de Friese Omgevingsdienst (externe link)FUMO(externe link).

De ontbrandingstoestemming heeft u nodig als u bepaalde hoeveelheden of soorten vuurwerk wilt afsteken. Wilt u geen professioneel vuurwerk afsteken? Of minder vuurwerk? Dan doet u een ontbrandingsmelding.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

 • U heeft een toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning);
 • U heeft een geldige aansprakelijkheidsverzekering;

U vraagt om ontbrandingstoestemming in de volgende gevallen:

 • U wilt professioneel vuurwerk afsteken;
 • U wilt consumentenvuurwerk (meer dan 200 kilogram) afsteken;
 • U wilt theatervuurwerk (meer dan 20 kilogram) afsteken. sdx

In het volgende geval moet u een ontbrandingsmelding doen:

 • U wilt maximaal 20 kilogram theatervuurwerk en/of 200 kilogram consumentenvuurwerk afsteken (of gezamenlijk 220 kilogram).

Houd er rekening mee dat u misschien nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een evenementenvergunning van de gemeente of een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit op grond van de Omgevingswet. Deze wet beschermt dier- en plantensoorten tegen het verstoren.

Aanpak

U doet de melding minimaal 2 weken voor het evenement.

U doet de aanvraag voor ontbrandingstoestemming minimaal 14 weken voor de geplande vuurwerkontbranding. Ook voor meerdere evenementen of voorstellingen (multiple events) kunt u onder voorwaarden in één keer toestemming aanvragen.

Zowel bij de melding als de aanvraag geeft u de volgende gegevens door:

 • het soort vuurwerk dat u gaat afsteken;
 • datum, tijdstip en plaats van het evenement;
 • een afschrift van de toepassingsvergunning;
 • een afschrift van het certificaat vuurwerkdeskundige (KIWA-certificaat);
 • een schietlijst;
 • een actuele situatietekening;
 • als u wegen gaat afzetten, toestemming van de eigenaar of beheerder.

De Friese Omgevingsdienst FUMO vraagt voor de ontbrandingstoestemming altijd een 'verklaring van geen bedenkingen' aan. Deze vraagt de FUMO aan de burgemeester van de gemeente waar u het vuurwerk wilt afsteken. Geeft de burgemeester die verklaring niet af, dan geeft de FUMO ook geen toestemming.

Vuurwerk, opslag en verkoop

U mag geen vuurwerk opslaan of verkopen zonder toestemming. Er zijn aanvullende regels rondom de hoeveelheid vuurwerk. Lees daarover meer bij de informatie over het opslaan van vuurwerk.

Houd er rekening mee dat u misschien nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een vergunning voor evenementen van de gemeente. Wellicht is ook een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit en/of een flora- en fauna-activiteit voor de Omgevingswet nodig. Daarvoor moet u bij de provincie zijn.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw toestemmingsaanvraag voor het ontbranden van vuurwerk? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).