Samenvatting

Particulier

Het is particulieren alleen toegestaan om consumentenvuurwerk af te steken tijdens de Jaarwisseling. De rest van het jaar mogen alleen professionele bedrijven die een speciale vergunning hebben (toepassingsvergunning(eksterne keppeling)) vuurwerk afsteken. Deze bedrijven moeten voor het afsteken van consumenten- en/of professioneel vuurwerk elke keer nog wel een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)(eksterne keppeling), die namens de provincie Fryslân de taken uitvoert.

Indien u als particulier dus vuurwerk wilt afsteken buiten de jaarwisseling om, dan dient u hiervoor een professioneel bedrijf in te schakelen. Zij regelen ook voor u de benodigde vergunningen (melding of ontbrandingstoestemming). Op internet zijn diverse bedrijven te vinden die beschikken over deze zogenaamde toepassingsvergunning.

Professioneel bedrijf met toepassingvergunning

Bent u een professioneel bedrijf en u wilt met uw bedrijf vuurwerk afsteken, dan heeft u  toepassingsvergunning nodig. Daarnaast moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de FUMO.

De ontbrandingstoestemming heeft u nodig als u bepaalde hoeveelheden of soorten vuurwerk wilt afsteken. Wilt u geen professioneel vuurwerk afsteken? Of minder vuurwerk? Dan doet u een ontbrandingsmelding.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

 • U heeft een toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning);
 • U heeft een geldige aansprakelijkheidsverzekering;

U vraagt om ontbrandingstoestemming in de volgende gevallen:

 • U wilt professioneel vuurwerk afsteken;
 • U wilt consumentenvuurwerk (meer dan 200 kilogram) afsteken;
 • U wilt theatervuurwerk (meer dan 20 kilogram) afsteken.

In het volgende geval moet u een ontbrandingsmelding doen:

 • U wilt maximaal 20 kilogram theatervuurwerk en/of 200 kilogram consumentenvuurwerk afsteken (of gezamenlijk 220 kilogram).

Houd er rekening mee dat u misschien nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een evenementenvergunning van de gemeente en/of een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming van de provincie Fryslân in het geval er beschermde soorten verstoord worden..

Aanpak

U doet de melding minimaal 2 weken voor het evenement.

U doet de aanvraag voor ontbrandingstoestemming minimaal 14 weken voor de geplande vuurwerkontbranding. Ook voor meerdere evenementen of voorstellingen (multiple events) kunt u onder voorwaarden in 1 keer toestemming aanvragen.

Zowel bij de melding als de aanvraag geeft u de volgende gegevens door:

 • het soort vuurwerk dat u gaat afsteken;
 • datum, tijdstip en plaats van het evenement;
 • een afschrift van de toepassingsvergunning;
 • een afschrift van het certificaat vuurwerkdeskundige (KIWA-certificaat);
 • een schietlijst;
 • een actuele situatietekening;
 • als u wegen gaat afzetten, toestemming van de eigenaar of beheerder.

De FUMO vraagt voor de ontbrandingstoestemming altijd een 'verklaring van geen bedenkingen' aan. Deze vraagt de FUMO aan de burgemeester van de gemeente waar u het vuurwerk wilt afsteken. Geeft de burgemeester die verklaring niet af, dan geeft de FUMO ook geen toestemming.

Vuurwerk, opslag en verkoop

U mag geen vuurwerk opslaan of verkopen zonder toestemming. Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan of verkopen, lees dan verder bij de informatie over het opslaan van vuurwerk.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de FUMO(eksterne keppeling).

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw toestemmingsaanvraag voor het ontbranden van vuurwerk? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne keppeling).

Wet- en regelgeving

Vuurwerkbesluit(eksterne keppeling)
Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk(eksterne keppeling)

Houd er rekening mee dat u misschien nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een evenementenvergunning van de gemeente. Wellicht is ook een vergunning en/of ontheffing conform de Wet natuurbescherming nodig. Deze wordt afgegeven door de provincie.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een toepassingsvergunning(eksterne keppeling)
Meer informatie over het certificaat vuurwerkdeskundige vindt u bij KIWA(eksterne keppeling)
Wat is de rol van de gemeente bij het tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk?(eksterne keppeling)
Meer informatie over de Fumo en de afdeling Toetsing en Vergunningverlening(eksterne keppeling)