Vuurwerk opslaan en verkopen

U mag alleen vuurwerk opslaan of verkopen als u daar toestemming voor hebt. Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan of verkopen? Doe dan een melding via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO). Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf af mogen steken. Dit vuurwerk is herkenbaar aan de categorie-indeling 1 of 2.

Omschrijving

Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of wilt u professioneel vuurwerk (categorie 4) of meer dan 25 kilo theatervuurwerk opslaan? Hiervoor vraagt u een omgevingsvergunning aan. De omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO) Voor opslag van theatervuurwerk tot 25 kilo is geen vergunning nodig.

U mag drie dagen per jaar vuurwerk verkopen aan inwoners. Dat mag op: 29, 30 en 31 december. Is één van deze dagen een zondag? Dan mag u in plaats van die dag vuurwerk verkopen op 28 december. U mag aan elke inwoner maximaal 25 kilo vuurwerk verkopen.

Meer informatie over het afsteken van vuurwerk leest u bij: "Vuurwerk afsteken".

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten. De kosten (leges) zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Voorwaarden

Voorwaarden voor een omgevingsvergunning voor de opslag of verkoop van consumentenvuurwerk zijn onder andere:

  • Een minimale afstand van de opslag tot kwetsbare objecten (omwonenden);
  • In de opslag is een brandmeldinstallatie aanwezig;
  • In het omgevingsplan van uw gemeente moet de opslag van vuurwerk zijn toegestaan. Het kan zijn dat u op basis van het omgevingsplan een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit nodig heeft;
  • Voor opslag van maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk doet u een melding;
  • Voor opslag van meer dan 10.000 kilo vuurwerk vraagt u een omgevingsvergunning aan;
  • De opslag voldoet bouwkundig en brandtechnisch aan de eisen van het Besluit activiteiten leefomgeving. Zo is er bijvoorbeeld een brandblusinstallatie in de vuurwerkopslag aanwezig;
  • U voert een actief veiligheidsbeleid;
  • Bij opslag van meer dan 200.000 kilo consumentenvuurwerk stelt u een veiligheidsrapport op.

Wilt u theatervuurwerk opslaan? Dan zijn de regels onder andere:

  • Tot 25 kilo dan moet de opslag plaatsvinden in een 60 minuten brandwerende kast;
  • Bij meer dan 25 kilo opslag gelden dezelfde eisen als bij het opslaan van consumentenvuurwerk.

Omdat consumentenvuurwerk ook bij een tankstation verkocht mag worden, zijn er regels voor het gelijktijdig lossen van brandstoffen en vuurwerk.

Aanpak

Wilt u maximaal 10.000 kilo vuurwerk opslaan? Doe dan een melding via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).(externe link) U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 zoekt u op ‘vuurwerk’. Vervolgens kunt u het meldingsformulier selecteren.

Bent u van plan meer dan 10.000 kilo vuurwerk op te slaan? Vraag dan een omgevingsvergunning aan het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).  U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 zoekt u op ‘vuurwerk’. Vervolgens kunt u het aanvraagformulier selecteren.

Vuurwerk ontbranden, melding of toestemming

Steekt u vuurwerk bedrijfsmatig af?  Voor elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken moet u een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie Fryslân. U leest meer informatie over het ontbranden van vuurwerk elders op onze website.

Termijn

Er wordt binnen 26 weken een beslissing genomen op uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. De provincie kan de termijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag.

De provincie legt een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd. Ook deze worden 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen tegen de definitieve omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Contact opnemen

Bij opslag van maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk doet u een melding via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).(externe link) Doe dit minstens 4 weken van tevoren.

Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of heeft u professioneel vuurwerk of meer dan 25 kilo theatervuurwerk in uw opslag? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).(externe link)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Contact opnemen met de provincie