Samenvatting

U mag geen vuurwerk opslaan of verkopen zonder toestemming. Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan of verkopen? Doe dan een 'melding Vuurwerkbesluit' via de AIM-module(eksterne keppeling) (U heeft hiervoor eHerkenning nodig) en een ‘melding Activiteitenbesluit' bij Infomil(eksterne keppeling). Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf af mogen steken. Dit vuurwerk is herkenbaar aan de categorie-indeling 1 of 2.

Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of wilt u professioneel vuurwerk (categorie 4) of meer dan 25 kg theatervuurwerk opslaan? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij de provincie Fryslân. Voor opslag van theatervuurwerk tot 25 kg is geen vergunning nodig.

U mag 3 dagen per jaar vuurwerk verkopen aan inwoners verkopen. Die dagen zijn: 29, 30 en 31 december. Is 1 van deze dagen een zondag? Dan mag u in plaats van die dag vuurwerk verkopen op 28 december. U mag aan elke inwoner maximaal 25 kilo vuurwerk verkopen.

Meer informatie over het afsteken van vuurwerk leest u bij: ‘Vuurwerk ontbranden, melding of toestemming'.

Voorwaarden

Voorwaarden voor een vergunning voor de opslag of verkoop van consumentenvuurwerk zijn onder andere:

  • Een minimale afstand van de opslag tot kwetsbare objecten (omwonenden);
  • In de opslag is een brandmeldinstallatie aanwezig;
  • In het bestemmingsplan moet de opslag van vuurwerk zijn toegestaan. Het kan zijn dat u op basis van het bestemmingsplan een vergunning of toestemming nodig heeft;
  • Voor opslag van maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk doet u een melding vuurwerkbesluit;
  • Voor opslag van meer dan 10.000 kilo vuurwerk vraagt u een omgevingsvergunning aan;
  • De opslag voldoet bouwkundig en brandtechnisch aan de eisen van het Vuurwerkbesluit. Zo is er bijvoorbeeld een brandblusinstallatie in de vuurwerkopslag aanwezig;
  • U voert een actief veiligheidsbeleid;
  • Bij opslag van meer dan 200.000 kilo consumentenvuurwerk stelt u een veiligheidsrapport op.

Wilt u theatervuurwerk opslaan? Dan zijn de regels onder andere:

  • Tot 25 kg dan moet de opslag plaatsvinden in een 60 minuten brandwerende kast;
  • Bij meer dan 25 kg opslag gelden dezelfde eisen als bij het opslaan van consumentenvuurwerk.

Omdat consumentenvuurwerk ook bij een tankstation verkocht mag worden, zijn er regels voor het gelijktijdig lossen van brandstoffen en vuurwerk.

Aanpak

Wilt u maximaal 10.000 kilo vuurwerk opslaan? Doe dan een melding vuurwerkbesluit en een melding activiteitenbesluit.

Bent u van plan meer dan 10.000 kilo vuurwerk op te slaan? Vraag dan u een omgevingsvergunning aan.

Vuurwerk ontbranden, melding of toestemming

Voor het bedrijfsmatig afsteken van vuurwerk moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie Fryslân. U leest meer informatie over het ontbranden van vuurwerk elders op onze website.

Contact

Bij opslag van maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk doet u een melding via de AIM-module, onderaan deze pagina. Vul ook het meldingsformulier vuurwerk in op de website van Infomil. U vindt dit formulier ook onderaan deze pagina. Doe dit minstens 4 weken van tevoren.

Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of heeft u professioneel vuurwerk of meer dan 25 kilo theatervuurwerk in uw opslag? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het online Omgevingsloket.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons KlantContactcentrum, zij helpen u graag.

Termijn

Er wordt binnen 26 weken een beslissing genomen op uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze termijn kan worden verlengd als er aanvullende gegevens nodig zijn.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank(eksterne keppeling).

Wet- en regelgeving

Vuurwerkbesluit(eksterne keppeling)
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(eksterne keppeling)
Activiteitenbesluit milieubeheer(eksterne keppeling)
Activiteitenregeling milieubeheer(eksterne keppeling)

Formulier

Vergunningen vraagt u aan bij het Omgevingsloket online(eksterne keppeling)
Meldingsformulier van de AIM-module(eksterne keppeling)
Meldingsformulier van Infomil(eksterne keppeling)

Meer informatie

Meer informatie op Rijksoverheid.nl(eksterne keppeling)
Opslag vuurwerk op de site Ondernemersplein.nl(eksterne keppeling)
Meer informatie over het Vuurwerkbesluit op Infomil.nl(eksterne keppeling)
Meer informatie op Fumo.nl(eksterne keppeling)
Informatie over inloggen met e-herkenning(eksterne keppeling)