Subsidies

Op deze pagina vindt u alle subsidies en regelingen die vanuit de provincie worden verstrekt, ingedeeld op interesse. Er gelden op dit moment maatregelen voor onze subsidies vanwege het coronavirus. De uitbraak van het COVID-19 kan voor u betekenen dat er vertragingen of wijzigingen optreden in de projecten die wij subsidiëren. Bekijk hier een overzicht van alle regelingen uit het herstelpakket Lok op 1: no en moarn.

Gaat u een subsidieaanvraag dienen? Bekijk of er in het projectplan bepaalde onderdelen circulair ingevuld kunnen worden. Dit kan al met kleine aanpassingen, bijvoorbeeld met hergebruik van materialen, het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of slimme technieken om energieverbruik te verminderen. Meer informatie hierover leest u op deze pagina.

Lees hier over achtergrondinformatie van onze subsidies. Lees meer over onze meest aangevraagde subsidieregelingen via: 

Cultuur

icon

Subsidies voor theater, muziek en andere culturele activiteiten

Naar de subsidies en regelingen van Cultuur

Friese Taal

Subsidies voor promotie van Friestalige literatuur en de Friese taal

Naar de subsidies en regelingen van Friese Taal

Onderwijs & Sport

Subsidies voor Friese sporten en meertalig onderwijs

Naar de subsidies en regelingen van Onderwijs & Sport

Duurzame Energie & Milieu

Subsidies voor fairtrade en milieuvriendelijke energie

Naar de subsidies en regelingen van Duurzame Energie & Milieu

Land, Water & Natuur

Subsidies voor landbouw en natuurlandschap

Naar de subsidies en regelingen van Land, Water & Natuur

Provinciale Begrotingssubsidies

icon

Boekjaarsubsidies en Projectsubsidies voor specifieke organisaties

knop

Friese Economie

Subsidies voor circulaire economie, Friese ondernemers en -bedrijven

Naar de subsidies en regelingen Friese Economie

Mienskip

icon

Iepen Mienskipsfûns, Leader, Kansenfonds, Fûns Lok op ien en huisartsenpraktijksubsidie

Naar de subsidies en regelingen van Mienskip

Woon- en Leefomgeving

Subsidies voor wonen, monumenten en verkeer & vervoer

Naar de subsidies en regelingen van Woon- en leefomgeving

Pagina opties