Samenvatting

Het programma ‘stimulering recreatie en toerisme’ is gericht op het verbeteren van toeristisch-recreatieve voorzieningen. U kunt bij de provincie Fryslân een aanvraag indienen voor deelname aan het programma.

U kunt bij de provincie een aanvraag indienen voor deelname aan het programma stimulering recreatie en toerisme. Dit programma is gericht op het verbeteren van toeristisch-recreatieve voorzieningen. Dit gebeurt onder meer door middel van ondersteuning van gemeentelijke of regionale projecten en subsidiëring van scholings- en kennisoverdrachtsprojecten in de provinciale toerisme/recreatiebranche.

De regeling voor toerisme & recreatie is beëindigd. Wij werken aan nieuw beleid- en uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 20103, welke najaar 2019 door Provinciale Staten zal worden vastgesteld. In dat kader wordt ook nagedacht over een nieuwe regeling.

Contact

De manier van aanvragen kan per provincie verschillen. Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.