Samenvatting

Het programma ‘stimulering recreatie en toerisme’ is gericht op het verbeteren van toeristisch-recreatieve voorzieningen. U kunt bij de provincie Fryslân een aanvraag indienen voor deelname aan het programma.

U kunt bij de provincie een aanvraag indienen voor deelname aan het programma stimulering recreatie en toerisme. Dit programma is gericht op het verbeteren van toeristisch-recreatieve voorzieningen. Dit gebeurt onder meer door middel van ondersteuning van gemeentelijke of regionale projecten en subsidiëring van scholings- en kennisoverdrachtsprojecten in de provinciale toerisme/recreatiebranche.

Op 22 april 2020 hebben Provinciale Staten de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028 vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten van het nieuwe provinciale beleid voor recreatie en toerisme. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Gastvrijheidseconomie.

Contact

De manier van aanvragen kan per provincie verschillen. Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.