De Fryske Flekspool is een personele samenwerking tussen de gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân. We werken niet voor één specifieke overheid, maar voor meerdere organisaties. De Flekspool vormt een team van gekwalificeerde medewerkers dat inzetbaar is voor verschillende complexe en integrale opdrachten. We werken voortdurend aan grote uitdagende projecten in de mooiste provincie van Nederland én staan met onze voeten midden in de mienskip. Dat is de Fryske Flekspool: één werkgever, maar steeds weer een andere baan.

Er staat een hele groep mensen die hun bouwhelm de lucht in gooien

Projecten

De Fryske Flekspool zet zich in voor grote maatschappelijke opgaven op het gebied van natuur, landbouw, infrastructuur, mobiliteit, klimaat en energie, water, economie, recreatie en toerisme, cultuur en noem zo maar op. Zo gaat een projectleider aan de slag met de dijkversterking tussen het buurtschap Koehool en het Lauwersmeer. Een programmamanager werkt aan het verbeteren van de natuur en het terugbrengen van de CO2-uitstoot in het Friese veenweidegebied. En een omgevingsmanager draagt bij aan de energietransitie door zich in te zetten voor windenergie, zonne-energie en groen gas. En zo liggen er nog veel meer uitdagingen klaar om aan te pakken.

Naast het werken in de projecten en programma’s, bouwen de medewerkers van de Fryske Flekspool mee aan een nieuw team en dragen zij bij aan de ontwikkeling van de Flekspool.

Wervingscampagne

We werven regelmatig mensen voor De Fryske Flekspool. Zo was er in de zomer van 2022 een zomercampagne. Tot 12 september konden belangstellenden solliciteren op verschillende rollen zoals projectleider, omgevingsmanager, programmamanager of procesleider. De campagne leverde maar liefst 100 sollicitaties op. Daarvan zijn er 25 kandidaten uitgenodigd en inmiddels 6 mensen aangenomen. De reactiemogelijkheid op onze wervingscampagne is per 12 september gesloten. Wanneer de wervingscampagne voor De Fryske Flekspool een vervolg krijgt, communiceren wij hierover op onze sociale mediakanalen, onze websites en www.werkeninfriesland.nl(eksterne link).

Hieronder vind je de campagnevideo.

Geïnteresseerd?

Wil jij op dit moment  graag je interesse voor de Fryske Flekspool kenbaar maken? Stuur dan een open sollicitatie naar info@fryskeflekspool.frl. Dan nemen wij contact met je op en bekijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.