Janneke de Haan, van origine theaterregisseur, sinds 2022 collega van de Fryske Flekspool. Vreemde eend in de bijt of juist van toegevoegde waarde voor het team van de Fryske Flekspool? Dat laatste heeft ze ruimschoots bewezen. Janneke: “Theater stroomt door m’n bloed en vanaf jongs af aan ben ik er mee bezig. Van m’n hobby heb ik m’n werk gemaakt, de afgelopen jaren was ik cultureel ondernemer en heb ik de mooiste artistieke projecten en maatschappelijk geëngageerde theatervoorstellingen mogen maken.

Graag mijn kwaliteiten inzetten in overheidsland

Twee jaar geleden koos ik bewust voor een nieuwe stap. In mijn artistieke projecten raakte ik al vaak thema’s aan waar Friesland op grote schaal mee te maken heeft (boer & burger / coulissenlandschap en de waarde van natuur / nieuwkomers). Ook werkte ik in dit soort projecten met groepen met uiteenlopende belangen. Met altijd de uitdaging; hoe krijgen we neuzen dezelfde kant op?

Veel overeenkomsten

Die nieuwe stap werd de Fryske Flekspool. In de wervingscampagne zag ik eigenlijk heel veel overeenkomsten met mijn werk als freelance theaterregisseur. Projecten van de Flekspool vragen er ook om om met diverse groepen tot een gedragen plan te komen. Ik voelde direct een drive om met mijn theaterblik naar dit soort projecten te kijken en dat instrumentarium ook in te zetten. Dingen net even anders aanvliegen, kunnen voor openingen zorgen als zaken complex zijn en vast zitten. Het werk voelt vaak als puzzelen, waar ik dol op ben! Daarbij gaat het om thema’s die mij aan het hart gaan als Friezin; bijvoorbeeld de energietransitie.

Moed en durf is belangrijk

Ik werk momenteel aan twee projecten; de Friese Aanpak (een samenwerkingsovereenkomst tussen Friese overheden) & de Friese Energietafel, onderdeel ‘Mienskip’. Bij beide projecten kan ik mijn ervaring uit de culturele sector goed meenemen; het gaat om projecten waarbij samenwerking centraal staat. Samenwerking tussen partijen die dat normaliter niet perse doen. Dat vergt altijd een beetje moed en durf. Ik vind het mooi om partijen daarbij te begeleiden en net dat zetje in de rug te geven om zo tot mooie gedragen plannen te komen. Binnen een artistiek proces wordt het ‘niet weten’ omarmd, maar binnen de overheid heeft men hiervoor soms wat angst. Ik voel mezelf binnen de overheid pleitbezorger van dit ‘niet weten’ en probeer juist angsten weg te nemen door uit te leggen dat ‘niet weten’ hele mooie, innovatieve projecten kan opleveren.

Veel ruimte voor net die andere aanpak

Ik voel vrijheid om mijn werk op mijn manier te doen. Er is ruimte voor een andere aanpak en je merkt dat dit in het Friese overheidslandschap gewaardeerd wordt. Het is toch anders als je bijvoorbeeld voor 1 gemeente werkt. De Fryske Flekspool biedt je een soort onafhankelijke positie die bij samenwerkingen tussen diverse overheden en maatschappelijke partijen gewenst is. Daarnaast vind ik het werken als team Fryske Flekspool bijzonder inspirerend. Het is een diverse club die elkaar maandelijks treft en dan bijvoorbeeld als denktank fungeert om toekomstige projecten onder de loep te nemen. Het houdt de lijnen kort en in projecten kun je elkaars waardevolle kennis zo makkelijk meenemen.

De Fryske Flekspool: Daar zit muziek in!

Overal waar ik kom in de projecten wordt de Fryske Flekspool met luid gejuich ontvangen. Je kunt merken dat er in Friesland behoefte is aan deze organisatie, omdat de projecten soms behoorlijk complex kunnen zijn en er (te)veel uiteenlopende ideeën bestaan hoe zaken aan te pakken. Het is dan prettig dat de Fryske Flekspool met een net iets andere aanpak komt. ‘Mei lef trochpakke’, dat is wat we doen. Met de Friese Aanpak richten wij ons bijvoorbeeld op samenwerking binnen de nieuwe omgevingswet. Dat is voor veel overheden nog best een raadsel. Hoe werk je dan voortaan samen? Het is mooi om vanuit de Fryske Flekspool expertise te bieden om dit soort samenwerkingen vorm te geven.