De inhoud is geladen.

Met goed licht zie je meer

Met goed licht zie je meer

Goed zien én gezien worden. Autoverlichting speelt een cruciale rol in verkeersveiligheid.

Jaarlijks kunnen we zeker dertig verkeersdoden en vijfhonderd ernstige verkeersgewonden voorkomen wanneer alle automobilisten overdag de juiste autolichten aanzetten (ANWB). Om bewustzijn te creëren en Friezen veilig op pad te laten gaan in de auto, lanceert provincie Fryslân de verkeersveiligheidscampagne ‘Met goed licht zie je meer’. Met goede autoverlichting ben je niet alleen zelf beter zichtbaar, maar zie je ook de weg en medeweggebruikers beter. In het donker, maar óók overdag.

Wanneer is autoverlichting ‘goed’?

Goede autoverlichting gaat verder dan alleen goed werkende lampen. Het houdt in dat de verlichting technisch veilig is en voldoet aan de voorschriften. Dat betekent dat alle verlichting op de auto werkt, schoon is, goed is afgesteld en dat de juiste type lampen worden gebruikt. Bovendien omvat ‘goede verlichting’ ook het juiste gebruik van autoverlichting. Het is belangrijk om te weten in welke (weers)omstandigheden en verkeerssituaties je welke soort verlichting moet voeren.

Deze infographic geeft aan wanneer de verlichting van de auto goed werkt en wanneer je de juiste verlichting in schakelt

Goede ferljochting is net allinne ferplichte, mar draacht ek by oan in feiliger ferkear foar elkenien.

Goed licht: maak er een gewoonte van

Goede autoverlichting is niet alleen wettelijk verplicht, maar draagt ook bij aan een veiliger verkeer voor iedereen. Door goede verlichting te voeren, val je beter op in het verkeer. Door regelmatig je autoverlichting te (laten) checken en te weten wanneer je welke verlichting moet gebruiken, ga je goed verlicht de weg op. Want met goed licht zie je meer. Meitsje der in gewoante fan.

Wanneer schakel je welke soort verlichting in?      Checklist: is jouw autoverlichting veilig?              

Experts aan het woord

Wil jij de boodschap van de campagne verder uitdragen? Dat kan!

Laten we samen het bewustzijn over goede autoverlichting vergroten om goede autoverlichting te stimuleren.

Een getekende auto die de koplampen op het volgende schrift schijnt: Meitsje der in gewoante fan