Foto van jacobskruiskruid in bloei van dichtbij gefotografeerd
Foto: Ramhold Heiner

Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris) is een tweejarig kruid met gele bloemen die verspreid over heel Nederland voorkomt. De plant groeit op zonnige plaatsen in grazige bermen, weilanden en open terreinen.

Hoewel jakobskruiskruid niet snel op agrarische percelen zal groeien, zien sommige grondeigenaren de plantensoort liever niet in bermen van nabijgelegen wegen. Dit omdat de plant giftige stoffen bevat die in grote hoeveelheden dodelijk kunnen zijn voor landbouwdieren zoals paarden en koeien.

Tegelijkertijd is jakobskruiskruid een inheemse plantensoort die zeer waardevol is voor onze levende natuur. De plant is een belangrijke bron van nectar en stuifmeel voor meer dan 150 insectensoorten zoals bijen, (zweef)vliegen en dagvlinders. Naast voedselbron heeft de plant ook een functie in de voorplantingscyclus van insectensoorten. Sommige soorten zijn zelfs geheel aangewezen op deze plant. Daarom is het belangrijk de plant te laten staan op plaatsen waar hij geen problemen voor vee veroorzaakt.

Daarom werken we aan jakobskruiskruid-beleid waarin het risico dat landbouwdieren het eten wordt voorkomen, maar ruimte aan de plant wordt geboden om zijn rol in de natuur te kunnen vervullen. In Fryslân is het aantal meldingen bij de provincie van overlast van jakobskruiskruid klein. Toch heeft alleen de provincie Fryslân een ‘jakobskruiskruid-verordening’, die aangeeft dat beheersing van de plant in risicogebieden verplicht is. Als eigenaar en beheerder van haar gronden en wegbermen is de provincie actief bezig met de inventarisatie van de overlast door jakobskruiskruid. Met een aangepast maaibeheer wordt de overlast tegengegaan. De aanpak van jakobskruiskruid gebeurt in samenhang met de aanpak van provincies Drenthe en Groningen.

Contact

Heb je vragen over deze webpagina? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum.

Melding

Mocht je jakobskruiskruid op een risicovolle plek zien, vraag dan de eigenaar om het kruid te verwijderen. Mocht de eigenaar geen actie ondernemen of niet te achterhalen zijn, neem dan contact op met de FUMO(eksterne keppeling) (Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing).

In overleg wordt gekeken of de aanwezigheid van jakobskruiskruid een risico vormt op een specifieke locatie. Zo ja, dan wordt het maaibeleid daarop afgestemd.