Jakobskruiskruid is een tweejarige plant die maximaal ongeveer één meter groot wordt. In het eerste jaar groeien de rozetten. Jakobskruiskruid bloeit meestal in het tweede jaar (juni tot oktober) met gele bloemen. Na het vormen van zaad, sterft de plant. Het zaad kan daarna nog jaren actief blijven in de grond, klaar om uit te groeien in een nieuwe plant.

Vooral op plaatsen waar een verstoring van de bodem is geweest, kan jakobskruiskruid goed groeien. Bijvoorbeeld waar de graszode beschadigd is door ruig maaien, vertrapping, molshopen of intensieve begrazing door vee. Het kruid heeft de voorkeur voor zanderige, onbemeste en losse, open grond.

Verspreiding

Jakobskruiskruid komt verspreid door Nederland voor. Sinds 1950 is de verspreiding van de soort toegenomen, laat het Basisrapport voor Rode Lijst vaatplanten 2012(eksterne keppeling) zien. Dat is ook te lezen in dit bericht(eksterne keppeling). Volgens meetgegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna is de afgelopen tien jaar geen sprake meer van van een toename van de verspreiding.

Afbeelding van een kaart waarop de verspreiding van jacobskruiskruid in Fryslân is te zien
Bron: Nationale Databank Flora en Fauna. De gedetailleerde gegevens zijn met toestemming van BIJ12 op kaart gepresenteerd.

Niet elke geelbloeiende plant is jakobskruiskruid en kan een risico vormen voor vee. Verschillende planten lijken er erg op, maar bevatten niet de giftige stof (pyrrolizidine alkaloïden). Voorbeelden zijn sint-janskruid, boerenwormkruid en groot streepzaad.

afbeelding van vier foto's van geelbloeiende planten die lijken op jacobskruiskruid
Van links naar rechts: sint-janskruid (Manfred Richter), boerenwormkruid (Krzysztof Jaracz), groot streepzaad (maxpixel), jakobskruiskruid (Rihaij)