De provincies zijn verantwoordelijk voor het natuurbeleid en gaan hier elk op eigen wijze mee om. Provincie Fryslân heeft een jakobskruiskruid-verordening om overlast te beperken en is hierin uniek. Provincie Groningen heeft bijvoorbeeld een convenant afgesloten over de overlastbestrijding van jakobskruiskruid.

Waar gaat de Jakobskruiskruidverordening over?

De jakobskruiskruid-verordening is sinds 2007 van kracht en verplicht grondeigenaren om jakobskruiskruid te verwijderen als het risico bestaat dat de plant wordt gegeten door landbouwdieren of in het veevoer terecht kan komen. De Jakobskruiskruidverordening wordt opgenomen in de Omgevingsverordening Fryslân wanneer de Omgevingswet in werking treedt (verwachting Q1 2023).

Motie

De provincie Fryslân zet in op geoptimaliseerd maaibeheer. Naast de aanpak in het veld, is de provincie gestart met voorlichting en is er meer afstemming met andere (weg)beheerders. Zo wordt invulling gegeven aan een motie van Provinciale Staten om met een effectieve aanpak voor de bestrijding van de plant te komen.

Besluiten Provincie Fryslân