Gaat u een evenement of festiviteit op een vaarweg of meer organiseren? 

Artikel 1.23 Binnenvaartpolitiereglement gaat onder andere over evenementen, festiviteiten, tewaterlatingen van schepen en proefvaarten op het water.

Niet altijd is een schriftelijke toestemming met voorwaarden nodig, in sommige gevallen is uw melding voldoende.  

Als uw evenement, festiviteit, tewaterlating of proefvaart met een melding afgedaan kan worden, dan krijgt u een goedkeuringsmailtje dat uw melding in goede orde is ontvangen en inhoudelijk is verwerkt. Aan een melding zijn geen legeskosten verbonden.

De legeskosten voor een schriftelijke toestemming voor een evenement, festiviteit, tewaterlating of proefvaart zijn € 192,00 (tarief 2023).

Formulier evenementen op het water 

Waar moet ik op letten, als mijn evenement, festiviteit, tewaterlating of proefvaart ook plaatsvindt op de oever van een vaarweg?

Als u naast uw activiteit op het water ook gebruik maakt van de oever voor uw evenement, dan dient u voor deze onderdelen op de wal een aanvraag te doen bij de gemeente waar het evenement of festiviteit plaatsvindt.

Gaat u werkzaamheden op een vaarweg of meer uitvoeren? 

Artikel 1.23 Binnenvaartpolitiereglement gaat onder andere over het uitvoeren van werkzaamheden op een vaarweg.

Niet altijd is een schriftelijke toestemming met voorwaarden nodig, in sommige gevallen is uw melding voldoende. 

Als uw werkzaamheden op het water met een melding afgedaan kan worden, dan krijgt u een goedkeuringsmailtje dat uw melding in goede orde is ontvangen en inhoudelijk is verwerkt. Aan een melding zijn geen legeskosten verbonden.

De legeskosten voor een schriftelijke toestemming voor het uitvoeren voor werkzaamheden op een vaarweg of meer zijn €  192,00 (tarief 2023).

Formulier werkzaamheden op de vaarweg

Als u voor de werkzaamheden een werkschip/ponton gebruikt, dan kan het nodig zijn, dat u voor dit schip of ponton een scheepsontheffing of -vergunning nodig heeft.

Ik wil graag iets bouwen in het water of op de oever van een vaarweg of meer?

Wilt u bijvoorbeeld een boothuis of steiger bouwen? Of wilt u damwand plaatsen of vervangen? Heeft u plannen om een bouwwerk te plaatsen binnen de beheergrens van een vaarweg, dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig van de Vaarwegverordening Fryslân 2014.

Hiervoor kunt u het formulier invullen via onderstaande link.

Aanvraagformulier Vaarwegenverordening 

Leges voor deze aanvraag bedragen in 2023:

  • € 223,00 als de projectkosten lager zijn dan € 50.000,-
  • € 741,00 als de projectkosten hoger zijn dan € 50.000,-

Vaarwegenverordening Fryslân 2014(eksterne link)

Hulp nodig?

U kunt zoveel tekst kwijt in de invulvakken als u nodig heeft. Als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier, dan kunt u ook mailen naar nautischezaken@fryslan.frl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ook bellen met ons KCC op 058 -292 59 25.

Let op: een toestemming voor werkzaamheden op het water wordt afgegeven in verband met de veiligheid voor het vaarwegverkeer. Voor het (bouw)werk zelf heeft u in de meeste gevallen ook nog een vergunning of ontheffing nodig van de gemeente, Wetterskip, FUMO en/of Rijkswaterstaat.

Tekst Binnenvaartpolitiereglement:

Artikel 1.23. Melden van en toestemming voor evenementen en andere gebeurtenissen 

  1. Het is verboden een sportevenement, een festiviteit of een ander evenement, waarbij een of meer schepen of drijvende voorwerpen zijn betrokken, dan wel een tewaterlating van een schip of een proefvaart met een schip of van een drijvend voorwerp of werkzaamheden op een vaarweg te doen plaats hebben zonder dit tijdig tevoren bij de bevoegde autoriteit te melden.
  2. Indien een gebeurtenis als bedoeld in het eerste lid de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar kan brengen, is het verboden deze zonder toestemming van de bevoegde autoriteit te doen plaats hebben. Aan een toestemming kunnen voorschriften worden verbonden.
  3. Het is verboden een evenement, waarbij zich personen anders dan op een schip te water bevinden en waardoor hinder of gevaar voor het scheepvaartverkeer kan ontstaan, zonder toestemming van de bevoegde autoriteit te doen plaats hebben. Aan een toestemming kunnen voorschriften worden verbonden.