Scheepsvergunningen en scheepsontheffingen

Ontheffing varen met bovenmaats schip/aanvragen vergunning bijzonder transport

Wanneer ontheffing aanvragen?

Provincie Fryslân heeft voor haar vaarwegen afmetingen vastgesteld waaraan schepen moeten voldoen. Voor iedere vaarweg zijn eigen afmetingen vastgesteld.

Een schip mag niet deelnemen aan de scheepvaart indien de lengte, de breedte en de diepgang wordt overschreden. In sommige gevallen kunt u ontheffing krijgen van deze vastgestelde afmetingen. Aan de ontheffing worden voorwaarden verbonden voor de veiligheid.

Kijk op onze vaarwegentabel welke maximale afmetingen en aanvullende voorwaarden van toepassing zijn per vaarweg. De vaarwegummers zijn ook te raadplegen in de kaart.

Wilt u een ontheffing, vult u dan het aanvraagformulier Ontheffing bovenmaatse schepen in.

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder. 

Wanneer een vergunning bijzonder transport aanvragen?

In art. 1.21 Binnenvaartpolitiereglement staat bijzondere transporten omschreven. U kunt dit artikel bekijken. Het gaat om een schip met lading of samenstel met lading of een drijvende inrichting of voorwerp waarvan de lengte, de breedte, de hoogte boven water, de diepgang, de manoeuvreerbaarheid of de snelheid van dit schip of dit samenstel niet verenigbaar zijn met de karakteristiek en met de afmetingen van de vaarweg en van de kunstwerken.

Het gaat om transporten die bijzonder zijn door de afmetingen van de lading of de inrichting zelf en daardoor niet over de weg vervoerd kunnen worden. Het gaat nooit om het vervoer van stukgoederen of bulklading. Past het schip binnen de vastgestelde afmetingen, maar is de lading exceptioneel hoog of breed, dan is er ook sprake van een bijzonder transport.

Toch nog twijfel of u wel of niet een aanvraag voor een ontheffing of vaarvergunning kunt indienen. Wij helpen u graag. U kunt uw vraag mailen naar: scheepvaart@fryslan.frl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
 

  • Ontheffing bovenmaatse schepen alleen op provinciale vaarwegen:

Aanvragen

  • Vergunning bijzonder transport alleen op provinciale vaarwegen:

Aanvragen

  • Vergunning bijzonder transport waar sprake is van meerdere vaarwegbeheerders:

Aanvragen

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een vergunningsaanvraag indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten of producten. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.