In onze provincie vinden veel dorpsfeesten, braderieën, sportieve evenementen en festivals plaats. Fryslân bruist! En dat is iets om trots op te zijn. Evenementen kunnen effect hebben op de natuur en dan komen de regels over natuurbescherming in de Omgevingswet om de hoek kijken. Daarom helpen we organisatoren graag op weg om rekening te houden met natuur bij het organiseren van evenementen.

Mensen met hun handen in de lucht met een lichtshow op de achtergrond

Evenementenspreekuur en contact

Heeft u een vraag over uw evenement? Of werkt u bij een gemeente en wilt u graag advies over een evenement? Dan kunt u contact opnemen met Team Groene regelgeving van de provincie Fryslân. U kunt zich aanmelden voor het evenementenspreekuur. Dat kan door te mailen naar wnb@fryslan.frl. We plannen dan samen met u een bel- of digitale afspraak in.

Ook als u geen gebruik wilt maken van het spreekuur, maar wel een vraag wilt stellen, kunt u contact opnemen via wnb@fryslan.frl of 058 - 292 89 95.

Voor algemene vragen over het evenementenbeleid van de provincie Fryslân kunt u ook een kijkje nemen in het Vraag- en antwoorddocument.

Brochure Natuurbescherming en evenementen

In deze brochure vindt u informatie over natuurbescherming. Ook vindt u informatie over hoe u rekening kunt houden met de natuur als u een evenement organiseert.

Beleidsregels – nieuwe werkwijze

Voor bepaalde evenementen gelden beleidsregels. Het gaat om een werkwijze die ervoor zorgt dat grote, complexe evenementenaanvragen - in het kader van de Omgevingswet - op tijd behandeld worden. Zo kunnen we meedenken waar nodig en voorkomen dat een organisator van een evenement pas op het allerlaatste moment weet of de vergunningaanvraag goedgekeurd is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bezwaar tegen de omgevingsvergunning in het kader van natuurbescherming gemaakt wordt. Dan moet dat bezwaar eerst afgehandeld worden en dat kost extra tijd.

Kort gezegd betekenen de beleidsregels dat vergunningaanvragen voor grote, complexe evenementen zes maanden voor de datum van het evenement binnen moeten zijn bij de provincie. Dit geldt alleen voor grote evenementen die aan alle onderstaande criteria voldoen. Het gaat om evenementen die:

  • meer dan 2000 bezoekers per dag trekken;
  • gebruikmaken van versterkt geluid en kunstlicht;
  • meerdaags zijn;
  • doorgaan in de avond (na 18:00 uur) en
  • zich in of nabij een Natura 2000-gebied bevinden.

Slechts een zeer klein deel van de evenementen in Fryslân zal onder bovenstaande beschrijving vallen. Voor andere evenementen geldt deze termijn van zes maanden niet.

Andere vergunningen en toestemming

Voor het organiseren van een evenement zijn soms ook andere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld een evenementen- of omgevingsvergunning van de gemeente. Die kunt u aanvragen bij de gemeente waar u het evenement organiseert. Ook is het belangrijk om toestemming te vragen van de eigenaar van de grond waarop u het evenement wilt organiseren. Dat kan een particuliere eigenaar zijn, een gemeente en in het geval van natuurgrond is dat vaak één van de Friese natuurbeheerders: Staatsbosbeheer, It Fryske Gea of Natuurmonumenten.

Veilig een evenement organiseren

Ook veiligheid is belangrijk bij het organiseren van een evenement. Daarom is het verstandig, en in sommige gevallen zelfs verplicht, om een veiligheidsplan op te stellen. Meer informatie daarover kunt u krijgen bij uw gemeente of via de website van Veiligheidsregio Fryslân.

Verzekeren van uw evenement

Het afsluiten van verzekering(en) voor uw evenement kan een verstandige keuze zijn. Het biedt bescherming voor onvoorziene omstandigheden die uw evenement kunnen beïnvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden, onverwachte annuleringen of ongevallen tijdens het evenement. Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden speciale evenementenverzekeringen aan die zijn afgestemd op uw behoeftes. Sommige gemeenten bieden ook collectieve vrijwilligersverzekeringen aan. U kunt dit bij de gemeente(n) navragen.

Een vergunning aanvragen

Op de pagina Gebiedsbescherming vindt u de informatie die u nodig heeft voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op via wnb@fryslan.frl of 058 - 292 89 95.

Beleidsregel natuur Fryslân 2024