College van Gedeputeerde Staten

Het voltallige Gedeputeerde Staten met commissaris Brok en directeur Algra.

In elke provincie is een college van Gedeputeerde Staten (GS). GS is het dagelijks bestuur van de provincie. Provinciale Staten kiezen Gedeputeerde Staten. GS is vergelijkbaar met het college van Burgemeester en Wethouders in een gemeente.

College van Gedeputeerde Staten v.l.n.r.: gedeputeerde Matthijs de Vries, provinciesecretaris Jelmer Algra, gedeputeerde Sijbe Knol, gedeputeerde Abel Kooistra, commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok, gedeputeerde Eke Folkerts en gedeputeerde Friso Douwstra.

Het college van Gedeputeerde Staten

Activiteitenkalender GS

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.