ChristenUnie

4e loco-commissaris 

Gedeputeerde Matthijs de Vries

Portefeuille

 • Natuur
 • VTH
 • Infra
 • OV
 • Wadden

Mail: secr.gs.vries@fryslan.frl

Ambtsgebonden nevenfuncties:

Mobiliteit (OV en infra)

 • Europa: Lid van de CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions, the North Sea Commission)
 • IPO Lid van de BAC Bereikbaarheid en Infrastructuur, dossierhouder spoor
 • Voorzitter Bestuurscommissie BO MIRT Noord-Nederland
 • Lid van de Landelijke OV- en Spoortafel
 • Bestuurslid van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân
 • Voorzitter ANNO thematafel Mobiliteit

Natuur

 • IPO (Interprovinciaal Overleg): Lid van de BAC Landelijk Gebied, dossierhouder natuur
 • Lid van de PCLG (Provinciale Commissie Landelijk Gebied) Ganzen

Waddengebied

 • Lid van het Dagelijks Bestuur Waddenfonds

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

 • Lid van het Algemeen Bestuur FUMO
 • Lid van het Fonds Nazorg stortplaatsen

Gedeputeerde De Vries heeft geen nevenfuncties op persoonlijke titel.