De heer drs. A.A.M. (Arno) Brok is commissaris van de Koning in de provincie Fryslân. Hij is voorzitter van Provinciale Staten (PS) en voorzitter en lid van het college van Gedeputeerde Staten (GS).

Als rijksheer heeft hij taken op het gebied van burgemeestersaangelegenheden, legt hij gemeentebezoeken af, onderhoudt hij contacten met rijksfunctionarissen in de provincie en is hij mede verantwoordelijk voor Koninklijke onderscheidingen en predicaten.

Curriculum vitae

Het CV van de commissaris van de Koning kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Uitnodigingen

Wilt u de commissaris van de Koning uitnodigen om een activiteit bij te wonen, dan kunt u dit formulier invullen. U kunt algemene informatie over uitnodigingen aantreffen onder provincietaken.

Installatierede

De installatierede van de commissaris van de Koning kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Portefeuille

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft interbestuurlijk toezicht, bestuurlijke vernieuwing, communicatie, rijkstaken en integriteit in zijn portefeuille.

  Video: Wat doet de commissaris van de Koning eigenlijk?

   Nevenfuncties

   Aan het ambt gebonden

   • Voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland (tot juli 2021)
   • Voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
   • Voorzitter van Stichting Simulatortraining Nautisch Onderwijs
   • Voorzitter van Stichting Bouwcultuurfonds
   • Lid bestuur Stichting tot behoud stadhouderlijke grafruimten in de Grote- of Jacobijnenkerk te Leeuwarden

   Niet aan het ambt gebonden

   • Voorzitter Permanente Scoutingscommissie VVD
   • Voorzitter Regiecollege Waddengebied (RCW). Loopt per 1 januari 2020 over in: Voorzitter omgevingstafel Waddengebied en vice voorzitter, onder voorzitterschap van minister, Waddenautoriteit.
   • Lid Adviesraad Bisschop van Rotterdam, Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, sinds 2016/ (aflopend tot een opvolger is gevonden)
   • Lid Stichting Prinsjesdagontbijt, sinds 2015
   • Lid Fryske Akademy, sinds 2005 (geen tijdsbeslag)
   • Lid Kor Onclin-Fysink Smeets Stichting Leeuwarden (beheer kunstcollectie Fries/Franse kunstenaar), sinds 2000
   • Comité van aanbeveling Prof. Feitsma Fûns, sinds 2010 (geen tijdsbeslag)

   Privé

   • Voorzitter commissie Investituur van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem (ter voorbereiding van een Investituur in Fryslân, november 2020)
   • Voorzitter genootschap Onze Taal
   • Lid commissie van Wijzen Rijk - VNG Budget Jeugdzorg