De heer drs. A.A.M. (Arno) Brok is commissaris van de Koning in de provincie Fryslân. Hij is voorzitter van Provinciale Staten (PS) en voorzitter en lid van het college van Gedeputeerde Staten (GS).

Als rijksheer heeft hij taken op het gebied van burgemeestersaangelegenheden, legt hij gemeentebezoeken af, onderhoudt hij contacten met rijksfunctionarissen in de provincie en is hij mede verantwoordelijk voor Koninklijke onderscheidingen en predicaten.

Curriculum vitae

Het CV van de commissaris van de Koning kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Uitnodigingen

Wilt u de commissaris van de Koning uitnodigen om een activiteit bij te wonen, dan kunt u dit formulier invullen. U kunt algemene informatie over uitnodigingen aantreffen onder provincietaken.

Installatierede

De installatierede van de commissaris van de Koning kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Portefeuille

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft interbestuurlijk toezicht, bestuurlijke vernieuwing, communicatie, rijkstaken en integriteit in zijn portefeuille.

  Video: Wat doet de commissaris van de Koning eigenlijk?

   Nieuwjaarstoespraak Commissaris van de Koning Brok 2022: “Heb oog voor elkaar.”

   Nevenfuncties CvdK vanaf het aantreden in 2017

   Aan het ambt gebonden

   • Voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân: 2017 - heden
   • Voorzitter van Stichting Simulatortraining Nautisch Onderwijs: 2017 - heden
   • Voorzitter van Stichting Bouwcultuurfonds: 2017 - heden
   • Lid bestuur Stichting tot behoud stadhouderlijke grafruimten in de Grote- of Jacobijnenkerk te Leeuwarden: 2017 – heden

   Niet aan het ambt gebonden

   • Permanente Scoutingscommissie VVD: Lid sinds 2018, voorzitter sinds 2021
   • Voorzitter Omgevingsberaad Waddengebied (voorheen Regiecollege Waddengebied en vice voorzitter BOW: 2018 - heden
   • Lid Diocesane raad voor economische aangelegenheden (REA) bisschop Rotterdam, Mgr. dr. J.H.J. van den Hende (aflopend tot een opvolger is gevonden): 2016 – heden
   • Lid Stichting Prinsjesdagontbijt: 2015 - heden
   • Lid Fryske Akademy: 2005 – heden
   • Lid Kor Onclin-Chabrion Stichting Leeuwarden (beheer kunstcollectie Fries/Franse kunstenaar): 2000 - heden
   • Comité van aanbeveling Prof. Feitsma Fûns: 2009 – heden
   • Lid arbitragecommissie jeugdzorg Rijk/VNG - commissie van Zwol: 2021
   • Voorzitter landelijk comité 'Stilstaan bij corona': 2022 - heden
   • Voorzitter genootschap Onze Taal: 2020 - heden
   • Voorzitter commissie Investituur van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem: 2020 - heden
   • Nevenfunctie: Lid comité van aanbeveling Stichting Heiligverklaring Titus Brandsma: 2020 - heden