De heer drs. A.A.M. (Arno) Brok is commissaris van de Koning in de provincie Fryslân. Hij is voorzitter van Provinciale Staten (PS) en voorzitter en lid van het college van Gedeputeerde Staten (GS).

Als rijksheer heeft hij taken op het gebied van burgemeestersaangelegenheden, legt hij gemeentebezoeken af, onderhoudt hij contacten met rijksfunctionarissen in de provincie en is hij mede verantwoordelijk voor Koninklijke onderscheidingen en predicaten.

Curriculum vitae

Het CV van de commissaris van de Koning kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Uitnodigingen

Wilt u de commissaris van de Koning uitnodigen om een activiteit bij te wonen, dan kunt u dit formulier invullen. U kunt algemene informatie over uitnodigingen aantreffen onder provincietaken.

Installatierede

De installatierede van de commissaris van de Koning kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Portefeuille

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft coördinatie interbestuurlijk toezicht, communicatie, coördinatie lobby, rijkstaken en integriteit in zijn portefeuille.

  Video: Wat doet de commissaris van de Koning eigenlijk?

   Nevenfuncties CvdK vanaf het aantreden in 2017

   Ambtsgebonden nevenfuncties (qualitate qua):

   • Voorzitter Cultuurfonds Fryslân: 2017 - heden
   • Voorzitter Stichting Simulatortraining Nautisch Onderwijs: 2017 - heden
   • Voorzitter Stichting Bouwcultuurfonds: 2017 - heden
   • Lid bestuur Stichting tot Onderhoud van de Stadhouderlijke Grafruimte in de Grote Kerk te Leeuwarden: 2017 - heden *

   Bestuurlijke nevenfuncties (zakelijk)

   • Voorzitter Permanente Scoutingscommissie VVD: 2021 - heden
   • Voorzitter Omgevingsberaad Waddengebied en vicevoorzitter BOW: 2018 - heden
   • Voorzitter landelijk comité 'Stilstaan bij Corona': 2022 - heden
   • Voorzitter Genootschap Onze Taal: 2020 - heden
   • Voorzitter Raad van Inspiratie Fries Leesoffensief 2023 - heden
   • Lid Fryske Akademy: 2005 - heden *
   • Lid comité van aanbeveling Prof. Feitsma Fûns: 2009 - heden *
   • Beschermheer Club Diplomatique Fryslân: 2017 - heden
   • Provisor (toezichthouder) van het Sint Christophorileen tot Oldehove: 2023 – heden

   Privé nevenfuncties

   • Voorzitter commissie Investituur van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem: 2020 - heden *

   Recent beëindigde nevenfuncties

   • Lid Stichting Prinsjesdagontbijt: 2015 - 2023
   • Lid comité van aanbeveling Stichting Heiligverklaring Titus Brandsma: 2020 - 2023

   De commissaris van de Koning accepteert uit principe geen vergoedingen voor zijn nevenfuncties. De commissaris vraagt bij het aanvangen van nieuwe nevenfuncties instemming van het presidium van Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten en maakt bij sommige zakelijke nevenfuncties gebruik van dienstvervoer, bij voorkeur in combinatie met aan de hoofdfunctie gerelateerde afspraken.

   * nevenfunctie(s) waarvoor ter beschikking gesteld dienstvervoer niet wordt gebruikt