Fryslân is een waterrijke provincie waardoor het een unieke plek is voor watersport en -recreatie. Het kreeg niet voor niets in 2018 een derde plaats van Lonely Planet op de lijst van Europese bestemmingen. Kijk hier voor een video van al dat moois!

Een flyer waar de watersportapp op de telefoon wordt weergegeven

App voor watersporters

Speciaal voor alle watersporters in Fryslân is er de app 'Watersport'. Zo heeft u altijd actuele informatie bij de hand, bijvoorbeeld over brugtijden. Ook vindt u informatie over vaarwegen, snelvaargebieden, trailerhellingen, actuele scheepvaartinformatie en nog veel meer! Nieuw is de navigatiefunctie en een melding bij het passeren van grote vrachtschepen. Daarnaast geeft de app advies voor het varen over drukke vaarwegknooppunten.

U kunt met deze app ook een brugopening aanvragen, binnen 250 meter afstand van een brug die op afstand wordt bediend.

De app is voortdurend in ontwikkeling. Mocht u informatie missen of andere opmerkingen hebben dan kunt u daarvan melding in de app maken. 

Download de Watersport app

Android iOS

Für Deutsch: Wassersport

Brugbedieningstijden

Bekijk de actuele informatie over de openingstijden voor bruggen en sluizen.

Digitale Watersportkaart

De afgelopen jaren bracht de provincie Fryslân een Watersportbrochure uit, met handige informatie voor waterrecreatie in Fryslân. De laatste editie (2021-2022) is hieronder digitaal te downloaden in vier verschillende talen. Ook bieden we een interactieve Watersportkaart aan, die is hier te bekijken.

De aandacht vestigen we momenteel op onze handige Watersport-app. Zie hiervoor de informatie bovenaan deze pagina.

Watersportbrochure 2021-2022

Nederlands           Frysk

English                   Deutsch

Kaart laadpalen

Varen met een elektrische boot? Bekijk de kaart met elektrische laadpalen aan het water.

Snelvaren

Voor alle informatie over snelvaren in Fryslân, gaat u naar Snelvaren in Fryslân | Fryslan.

Varen doe je samen

Net als verkeersregels op de weg, zijn er ook regels op het water. Kijk voor meer informatie over de regels op het water en veilig varen op www.varendoejesamen.nl.

Beeld van de watersport

Fryslân heeft waterrecreatie in haar DNA zitten. Jaarlijks wordt hier door vele (honderd)duizenden mensen in en op het water gerecreëerd. Daarbij gaat het om allerlei vormen van watersport, variërend van sloepvaren tot suppen, van kitesurfen tot zeilen, van sportvissen tot duiken.

Met het programma Gastvrij Fryslân werken wij aan een vitale en circulaire gastvrijheidssector die bijdraagt aan de brede welvaart van Fryslân. Omdat het programma goed moet aansluiten op de praktijk, doen wij regelmatig onderzoek.

Daarom liet Fryslân - bovenop het landelijke Watersportonderzoek 2021 van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en Waterrecreatie Nederland (WRN) - twee Friese onderzoeken uitvoeren.

De onderzoeken brengen het profiel, motivatie, gedrag, wensen en voorkeuren van beoefenaars van watersport in Fryslân in kaart.

Wilt u meer weten? U kunt beide onderzoeken hieronder downloaden:

Toekomstbeeld Kitesurfen in het IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied is één van de grootste beschermde natuurgebieden van ons land. Het gebied is van levensbelang voor vogels. Zij gebruiken het gebied om naar voedsel te zoeken, uit te rusten, te broeden en hun jongen groot te brengen, nu en in de toekomst. Dat roept ook vragen op rond allerlei vormen van recreatief gebruik. Het ‘Toekomstbeeld Kitesurfen in het IJsselmeergebied’ schetst een goed beeld van de huidige situatie en geeft aan waar er verbetermogelijkheden zijn, voor kitesurfen en voor de natuur.

Gebruiksvisie Waterrecreatie Fryslân 2050, help by it meitsjen fan plannen rûnom wetterrekreaasje

De gebruiksvisie Waterrecreatie is voor plannenmakers op en rond het water in Fryslân. De gebruiksvisie bestaat uit een Visiedeel en een Atlasdeel. In beide delen staat specifieke informatie over deelgebieden van Fryslân.

Tip: Bekijk eerst de leeswijzer en duik dan in (één van) de twee delen. Een makkelijker leesbare versie van deze documenten is in de maak.

Film Gebruiksvisie Waterrecreatie 2050

Een vaart waar een skutsje in ligt en bomen aan de oevers