In Fryslân zijn er aangewezen gebieden waar u snel mag varen met uw boot, de zogenoemde snelvaargebieden. Snel varen mag uitsluitend in de daarvoor aangegeven gebieden die met gele tonnen zijn gemarkeerd. Daarbuiten is snel varen op de Friese meren niet toegestaan en dient u zich te houden aan de daar geldende regels. Binnen de snelvaargebieden mag u varen met een vaartuig, welke een maximale waterverplaatsing van 1,5 m3 heeft. In de aangegeven gebieden mag u alleen overdag in de periode van 30 april t/m 30 september snel varen. In deze periode is zwemmen verboden in dit gebied.

De Friese (binnendijkse) snelvaargebieden

  • De Snitser Mar / Het Sneekermeer
  • Sleattemer Mar / Het Slotermeer
  • De Hegemer Mar / Het Heegermeer
  • De Fluezen / De Fluessen
  • De Tsjûkemar / Tjeukemeer

Meer info over snelvaren buiten de Friese meren vind je op de overzichtskaart snelvaargebieden van 'Handle je PK's'. Of kijk voor meer informatie over veilig varen op www.varendoejesamen.nl.