In Fryslân zijn er aangewezen gebieden waar u snel mag varen, de zogenoemde snelvaargebieden. Deze zijn met gele tonnen gemarkeerd. Snel varen mag uitsluitend met een vaartuig dat een maximale waterverplaatsing van 1,5 m3 heeft.

Een snelle motorboot is een klein schip met een lengte van minder dan 20 meter. Dit vaartuig kan sneller varen dan 20 kilometer per uur. De minimumleeftijd voor het besturen van een snelle motorboot is 18 jaar.

Binnen de gele tonnen van een snelvaargebied mag tussen zonsopkomst en zonsondergang snel worden gevaren in de periode van 30 april t/m 30 september. In deze periode is zwemmen verboden in dit gebied.

Op het IJsselmeer en de Waddenzee is snel varen overdag vanaf 250 meter uit de kust het hele jaar toegestaan.

Let op: op het IJsselmeer niet snelvaren binnen de betonde vaargeulen. Op de Waddenzee alleen snelvaren binnen de betonde vaargeulen. Let ook goed op aanvullende markeringen zoals ondiepten, kitesurfgebieden, zwemzones, vogelbroedgebieden etc.

Daarbuiten is snel varen op het Friese water niet toegestaan en dient u zich te houden aan de daar geldende regels. Dit geldt ook voor De Burgummer Mar / Het Burgumermeer, enkel in 2019 was hier een tijdelijke pilot van kracht.

De Friese (binnendijkse) snelvaargebieden:

  • De Hegemer Mar / Het Heegermeer*
  • De Tsjûkemar / Het Tjeukemeer
  • De Fluezen / De Fluessen
  • De Sleattemer Mar / Het Slotermeer
  • De Snitser Mar / Het Sneekermeer

* Alleen hier mag binnendijks met een jetski/waterscooter worden snelgevaren. Niet in andere gebieden.

Meer info over snelvaren buiten de Friese meren vind je op de overzichtskaart snelvaargebieden van 'Handle je PK's'. Of kijk voor meer informatie over veilig varen op www.varendoejesamen.nl(eksterne keppeling).

Houd ook rekening met de regels van het snelvaren zelf. Zo houdt u varen veilig en voorkomt u boetes. Voor meer informatie hierover, bezoekt u de sites hieronder.