Fryslân is een waterrijke provincie waardoor het een unieke plek is voor watersport en -recreatie. Het kreeg niet voor niets in 2018 een derde plaats van Lonely Planet(externe link) op de lijst van Europese bestemmingen.

Für Deutsch: Wassersport

Een flyer waarop een hand met een smarttelefoon staat. Op de telefoon is een vaarroute te zien en de tekst Sailing in Fryslân? Download the free app Watersport!

App voor watersporters

Speciaal voor alle watersporters in Fryslân is er de app 'Watersport'. Altijd actuele informatie bij de hand, bijvoorbeeld over brugtijden. Ook vindt u informatie over vaarwegen, snelvaargebieden, trailerhellingen, actuele scheepvaartinformatie en nog veel meer! Nieuw is de navigatiefunctie en melding bij het passeren van grote vrachtschepen. Daarnaast geeft de app advies voor het varen over drukke vaarwegknooppunten. De app is nog in ontwikkeling. Mocht u informatie missen of andere opmerkingen hebben dan kunt u daarvan melding in de app maken. 

Download de Watersport app

Android(externe link) iOS(externe link)

Beeld van de watersport

Fryslân heeft waterrecreatie in haar DNA zitten. Jaarlijks wordt hier door vele (honderd)duizenden mensen in en op het water gerecreëerd. Daarbij gaat het om allerlei vormen van watersport, variërend van sloepvaren tot suppen, van kitesurfen tot zeilen, van sportvissen tot duiken.

Met het programma Gastvrij Fryslân werken wij aan een vitale en circulaire gastvrijheidssector die bijdraagt aan de brede welvaart van Fryslân. Omdat het programma goed moet aansluiten op de praktijk, doen wij regelmatig onderzoek.

Daarom liet Fryslân - bovenop het landelijke Watersportonderzoek 2021 van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en Waterrecreatie Nederland (WRN) - twee Friese onderzoeken uitvoeren.

De onderzoeken brengen het profiel, motivatie, gedrag, wensen en voorkeuren van beoefenaars van watersport in Fryslân in kaart.

Wilt u meer weten? U kunt beide onderzoeken hieronder downloaden:

Watersportkaart

Ieder jaar brengt de provincie een Watersportbrochure uit met handige informatie voor waterrecreatie in Fryslân. Dit jaar is dit in de vorm van een Watersportkaart. Hierop staan nuttige tips over o.a. waterregels, vaarroutes, kitesurflocaties en elektrische laadpunten. De brochure is verkrijgbaar in het Nederlands, FriesEngels en Duits. De online versie kunt u onderaan deze pagina downloaden. Ook kunt u via onderstaande link een gedrukte versie bestellen. Bekijk de interactieve Watersportkaart.(externe link) 

Watersportkaart bestellen

Wij zijn benieuwd naar uw mening over de nieuwe Watersportkaart. U kunt via de onderstaande knop uw mening met ons delen.

Deel uw mening met ons

Kaart laadpalen

Varen met een elektrische boot? Bekijk de kaart met elektrische laadpalen aan het water(externe link).

Snelvaren

Voor alle informatie over snelvaren in Fryslân, gaat u naar Snelvaren in Fryslân | Fryslan.

Varen doe je samen

Net als verkeersregels op de weg, zijn er ook regels op het water. Kijk voor meer informatie over de regels op het water en veilig varen op www.varendoejesamen.nl(externe link).

Toekomstbeeld Kitesurfen in het IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied is één van de grootste beschermde natuurgebieden van ons land. Het gebied is van levensbelang voor vogels. Zij gebruiken het gebied om naar voedsel te zoeken, uit te rusten, te broeden en hun jongen groot te brengen, nu en in de toekomst. Dat roept ook vragen op rond allerlei vormen van recreatief gebruik. Het ‘Toekomstbeeld Kitesurfen in het IJsselmeergebied’ schetst een goed beeld van de huidige situatie en geeft aan waar er verbetermogelijkheden zijn, voor kitesurfen en voor de natuur.

Brugbedieningstijden

Bekijk de actuele informatie over de openingstijden voor bruggen en sluizen.

Visie Waterrecreatie

‘Fryslân is een gastvrije provincie voor alle waterrecreanten. We maken ons ‘blauwe goud’ bevaarbaar, zichtbaar en beleefbaar voor Friezen en toeristen die op, aan of in het water zijn vrije tijd doorbrengt of een sport beoefent.’

Dit is onze ambitie op het gebied van waterrecreatie. Het is vastgelegd in de Visie Waterrecreatie. Provinciale Staten stelden deze in februari 2019 vast.

De volgende stap is de uitvoering. Wat gaan we nu daadwerkelijk doen? Dit staat in het Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2028, beschikbaar als download via www.fryslan.frl/gastvrij (pagina 17 tot en met 20). Gedeputeerde Staten stelden dit document in juni 2020 vast