Het sterker maken van de natuur, het verminderen van stikstofuitstoot en het mogelijk maken van economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat zijn de drie hoofdonderdelen van het Friese Uitvoeringsprogramma Stikstof.

De provincie Fryslân werkt op dit moment aan het Friese Uitvoeringsprogramma Stikstof. Dit document komt tot stand in dialoog met Friese sectorpartijen uit de landbouw, natuur, bouw, mobiliteit, industrie en medeoverheden. In 2021 willen we het uitvoeringsprogramma hebben afgerond zodat we er de komende jaren voor kunnen zorgen dat stikstofgevoelige, beschermde natuur weer sterk en robuust wordt, de uitstoot van stikstof omlaag gaat en dat er weer voldoende ruimte is voor economisch en maatschappelijke ontwikkelingen in Fryslân. De gebiedsgerichte stikstofaanpak Fryslân is daarmee dan ook een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma.

Zodra het uitvoeringsprogramma is uitgewerkt en door de provincie is vastgesteld, zal het als download aan deze pagina worden toegevoegd.