Isoleren is de eerste stap naar verduurzaming. Het verlaagt de energierekening en verhoogt het wooncomfort. Maar wist u dat door het isoleren van woningen regelmatig vogels of vleermuizen verstoord of gedood worden? Soorten die we in steden en dorpen hard nodig hebben maar nu steeds zeldzamer worden.

Vanuit de Omgevingswet is het noodzakelijk om dit te voorkomen. Vanuit de provincie wordt er gewerkt aan een (pre-)SMP. Dit om te zorgen dat de verduurzaming hand in hand gaat met de bescherming van gebouwbewonende soorten.

Onderzoek

Voor het beschermen van soorten is het belangrijk om tijdens het isoleren niet onnodig dieren te doden of te verstoren. Het isoleren van gebouwen moet op een natuurvriendelijke manier gebeuren. Dit hoeft niet ten koste te gaan van uw comfort of niveau van isolatie. Dat betekent dat er onderzoek gedaan moet worden naar beschermde soorten die in het gebouw wonen  (namelijk huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen).

Door het nemen van de juiste maatregelen kunt u deze dieren tijdens het isoleren beschermen. Hierbij zijn drie dingen belangrijk:

  1. Onderzoek of er dieren aanwezig zijn in uw woning, spouwmuur en of dak(-rand).
  2. Voorkom dat er dieren worden gedood of verwond.
  3. Zorg ervoor dat aanwezige verblijfplaatsen niet verloren gaan.

Omgevingsvergunning

Als uit het onderzoek blijkt dat beschermde diersoorten aanwezig zijn, is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit nodig. Uw gemeente kan hierbij helpen. De provincie is bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. De FUMO houdt, in opdracht van de provincie, toezicht op de natuurbescherming.

Soorten management plan – omgevingsvergunning voor de hele gemeente

De provincie Fryslân maakt gebruik van een methode die het mogelijk maakt woningen op een natuurvriendelijke manier te isoleren. Deze methode heet pre-SMP (soorten management plan) en is ontwikkeld door provincie Utrecht. Gemeenten kunnen vanaf halverwege oktober 2023 gebruik maken van deze methode. Daarmee kunnen ze voor hun hele gemeente een omgevingsvergunning krijgen voor de flora- en fauna-activiteit. Woningeigenaren kunnen daar gebruik van maken als ze hun woning willen isoleren.

Friese gemeenten kunnen subsidie krijgen voor het opstellen van zo'n soortenmanagementplan. Ook is er subsidie beschikbaar voor het realiseren van alternatieve verblijfplaatsen voor kwetsbare soorten. 

Meer informatie over subsidie voor gemeenten 

Planning

Het duurt ongeveer 2 jaar om een soorten management plan (SMP) te maken. Om toch op korte termijn te kunnen isoleren biedt Fryslân de pre-SMP methodiek aan. Hierbij krijgt de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning. Dat kan alleen als de gemeente ook direct start met de onderzoeken en voorbereiding voor een volwaardig SMP.
Bekijk hier de planning voor het maken van een SMP en het aanvragen van een gemeentelijke omgevingsvergunning. Meer informatie over de methode en de beleidsregels die daarbij horen vindt u onderaan bij de downloads.

Twee foto's naast elkaar. De eerste foto is een afbeelding van een Meervleermuis en de tweede foto een afbeelding van mussen op het dak

Aan de slag met natuurvriendelijk isoleren

Inwoner

Bent u inwoner van Fryslân? En wilt u energie besparen én vogels en vleermuizen beschermen? Informeer in ieder geval bij uw isolatiebedrijf of zij uw woning natuurvriendelijk kunnen isoleren. En neem daarnaast contact op met uw gemeente om navraag te doen of zij een (pre)SMP omgevingsvergunning hebben of aan het voorbereiden zijn.

Gemeente

Met een pre-soortenmanagementplan (pre-SMP) kan een gemeente voor een gebied een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit verkrijgen. Daarmee brengt u de doelen voor verduurzaming en de verantwoordelijkheid voor natuurbescherming samen. Op deze manier hoeven inwoners daarvoor zelf geen omgevingsvergunning aan te vragen en isolatiebedrijven weten waar ze aan toe zijn. En, met het natuurvriendelijk isoleren onder een pre-SMP kunnen bestaande particuliere woningen verduurzaamd worden. Wij ontzorgen u graag. Zo kunt u snel aan de slag. Er is subsidie beschikbaar voor gemeenten om zo'n soortenmanagementplan op te stellen. Ook is er subsidie voor het realiseren van alternatieve verblijfplaatsen.

Isolatiebedrijf

Hebt u of werkt u bij een isolatiebedrijf en wilt u volgens voorgeschreven regels in de Omgevingswet kwetsbare vogels en vleermuizen beschermen én uw klanten ontzorgen? Voor meer informatie, kijk op: www.natuurvriendelijkisoleren.nl.

Voor een overzicht van gemeenten die een (pre)SMP omgevingsvergunning hebben en een training natuurvriendelijk isoleren zie www.natuurvriendelijkisoleren.nl.

Contact

Heeft u vragen over natuurvriendelijk isoleren of bent u geïnteresseerd in een (pre)SMP? Neem dan contact met ons op. Dat kan via wnb@fryslan.frl of telefonisch: 058 - 292 59 25.