Isoleren is de eerste stap naar verduurzaming. Het verlaagt de energierekening en verhoogt het wooncomfort. Maar wist u dat door het isoleren van woningen regelmatig vogels of vleermuizen verstoord of gedood worden? Soorten die we in steden en dorpen hard nodig hebben maar nu steeds zeldzamer worden.

Vanuit de Wet Natuurbescherming is het noodzakelijk om dit te voorkomen. Vanuit de provincie wordt er gewerkt aan een (pre-)SMP. Dit om te zorgen dat de verduurzaming hand in hand gaat met de bescherming van gebouwbewonende soorten.

Onderzoek

Voor het behoud van soorten is het van belang dat tijdens het isoleren niet onnodig dieren worden verstoord of gedood. Het isoleren van gebouwen moet op een natuurlijkvriendelijke manier gebeuren. Dit hoeft niet ten koste te gaan van uw comfort of niveau van isolatie. Dat betekent dat er onderzoek gedaan moet worden naar beschermde gebouwbewonende soorten (namelijk huismussen, gierzwaluw en vleermuizen).

Door het nemen van de juiste maatregelen kunt u schade aan dieren door isolatie  voorkomen. Hierbij zijn drie zaken van belang:

  1. Onderzoek of er dieren aanwezig zijn in uw woning, spouwmuur en of dak(-rand).
  2. Voorkom dat er dieren worden gedood of verwond.
  3. Zorg ervoor dat aanwezige verblijfplaatsen niet verloren gaan.

Ontheffing

Als uit het onderzoek blijkt dat beschermde diersoorten aanwezig zijn, is in de meeste gevallen een ontheffing nodig. Uw gemeente kan hierbij helpen. De provincie is bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming en verleend ontheffingen. De FUMO houdt, in opdracht van de provincie, toezicht op de Wet natuurbescherming.

Uitvoering

Provincie Fryslân zet in op de ontwikkeling van een soorten management plan (SMP) methodiek. De SMP biedt de basis voor de bescherming van gebouwbewonende soorten en ontheffing voor het nemen van verduurzamende maatregelen. Een SMP heeft een ontwikkeltijd van één à twee jaar. Om toch op korte termijn te kunnen isoleren biedt Friesland de pre-SMP aan, ontwikkeld door provincie Utrecht. Tot die tijd adviseert de VNG alleen in te zetten op ontzorging van gebouwdelen die geen risico’s leveren voor eventueel beschermde diersoorten. Het gaat dan om vloerisolatie, dakisolatie (binnenzijde) en vernieuwen van oud glas (mits de kozijnen niet vervangen worden). Spouwmuurisolatie en dakisolatie van buitenaf valt daar niet onder.

Bekijk hier de planning voor de doorvoering van de (pre-)SMP.

Aan de slag met natuurvriendelijk isoleren

Inwoner

Bent u inwoner van Fryslân? En wilt u energie besparen én vogels en vleermuizen beschermen? Informeer in ieder geval bij uw isolatiebedrijf of zij uw woning natuurvriendelijk kunnen isoleren. En neem daarnaast contact op met uw gemeente om navraag te doen of zij een (pre)SMP ontheffing hebben of aan het voorbereiden zijn.

Gemeente

Met een pre-soortenmanagementplan (pre-SMP) kan een gemeente een gebiedsontheffing verkrijgen van de Wet Natuurbescherming. Daarmee brengt u de doelen voor verduurzaming en de verantwoordelijkheid voor natuurbescherming samen. Op deze manier hoeven inwoners daarvoor zelf geen ontheffing aan te vragen en isolatiebedrijven weten waar ze aan toe zijn. En, met het natuurvriendelijk isoleren onder een pre-SMP kunnen bestaande particuliere woningen verduurzaamd worden. Wij ontzorgen u graag. Zo kunt u snel aan de slag.

Isolatiebedrijf

Hebt u of werkt u bij een isolatiebedrijf en wilt u volgens voorgeschreven in de Wet Natuurbescherming kwetsbare vogels en vleermuizen beschermen én uw klanten ontzorgen? Voor meer informatie, kijk op: www.natuurvriendelijkisoleren.nl.

Voor een overzicht van gemeenten die een (pre)SMP ontheffing hebben en een training natuurvriendelijk isoleren zie www.natuurvriendelijkisoleren.nl.

Contact

Heeft u vragen over natuurvriendelijk isoleren of bent u geïnteresseerd in een (pre)SMP? Neem dan contact met ons op. Dat kan via wnb@fryslan.frl of telefonisch: 058 - 292 59 25.

Informatie