Kavelruil is een landinrichtingsinstrument om, op basis van vrijwilligheid, snel en gemakkelijk tot een betere verkaveling te komen, waardoor landbouwers efficiënter en effectiever kunnen werken.

Ook instanties als waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties en overheden kunnen meedoen aan een kavelruilproject. Op deze manier kunnen naast landbouwdoelstellingen ook recreatieve- of natuurdoelstellingen worden gerealiseerd. Uiteindelijk gaat het om een verbetering van de inrichting van het landelijk gebied als geheel.

Op dit moment staat er geen subsidieregeling open.