Geluidbelastingkaart inzien

Op een geluidbelastingkaart staan geluidsbronnen zoals wegen en spoorwegen. De provincie maakt elke 5 jaar een nieuwe kaart. U kunt de kaart online bekijken.

Omschrijving

Als u dicht bij een drukke provinciale weg of spoorweg woont, kunt u geluidsoverlast hebben van het weg- of spoorverkeer. Ook een school of ziekenhuis aan een (spoor)weg kan last hebben van het geluid. De provincie maakt elke 5 jaar een geluidbelastingkaart om u een overzicht te geven van de geluidsbronnen. Een geluidbelastingkaart bestaat uit tabellen en een geografische kaart. Iedereen mag de geluidbelastingkaart bekijken.

Op de geluidbelastingkaart staat:

  • de geluidbelasting van de (spoor)wegen in het jaar voor de vaststelling van de geluidbelastingkaart
  • het aantal geluidsgevoelige objecten en bewoners dat te maken heeft met bepaalde geluidswaarden. Voorbeelden van geluidsgevoelige objecten zijn woningen, scholen en ziekenhuizen.

Voorwaarden

De provincie stelt een geluidbelastingkaart vast voor een weg als:

  • het om een provinciale weg gaat
  • er meer dan 3 miljoen motorvoertuigen per jaar passeren

De provincie stelt een geluidbelastingkaart vast voor een spoorweg als:

  • het niet om een hoofdspoorweg gaat
  • er meer dan 30.000 keer per jaar een trein passeert

Termijn

De laatste versie van de geluidbelastingkaarten gaat over de geluidsbelasting in 2021. Deze kaarten heeft de provincie in 2022 gepubliceerd.

De volgende geluidbelastingkaarten gaan over de geluidsbelasting in 2026. Deze publiceert de provincie in 2026.

Contact opnemen

U kunt de geluidbelastingkaart online bekijken.