Hawwe jo jild nedich om te ynfestearjen yn ynnovaasjes foar jo bedriuw? Dan kinne jo as MBK’er gebrûk meitsje fan it FOM.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.fom.frl(eksterne keppeling)