Het klimaat verandert. Het wordt warmer en periodes met veel en weinig regen wisselen elkaar af. Wilt u ook meepraten of -denken over hoe wij Fryslân klimaatbestendig kunnen maken? Meldt u dan aan voor één van de gebiedsgesprekken of laat een reactie achter.

Getekend tafereel waar te zien is wat het klimaat doet. O.a. droogte, de zon die te heet is enz.

Wat gaan we doen?

Tijdens de gebiedsgesprekken kijken we per regio wat de gevolgen zijn van klimaatverandering. We kijken welke maatregelen we kunnen treffen. Maar ook welke kansen en oplossingen er zijn voor de toekomst. In kleinere groepen gaan we samen schetsen. Hierbij bespreken we wat mogelijke oplossingen betekenen voor wonen, landbouw, natuur en recreatie.

De uitkomsten van de gesprekken nemen we mee in de plannen voor water- en bodembeheer in de toekomst en de inrichting van onze provincie. Provincie Fryslân en de Wetterskip Fryslân werken hier samen aan.

Een tekening waarop twee personen staan. Een bij een telraam en de andere met een zak geld in de hand.
Een getekend persoon die nadenkt over geld en natuur.
Logo van TAUW. Paarse golfjes met daarachter in het blauw het woord TAUW

Gebiedsgesprekken

 • Webinar(externe link)
  22-09-2022     20.00-21.00
   
 • Noordelijke Friese Wouden
  27-09-2022     19.30-22.00
   
 • Kleischil
  29-09-2022     19.30-22.00
   
 • Greidhoeke
  05-10-2022     19.30-22.00
   
 • Veengebied
  06-10-2022     19.30-22.00
   
 • Veengebied en Gaasterland
  10-10-2022     19.30-22.00
   
 • Zandgebied
  13-10-2022     19.30-22.00

Logo Wetterskip Fryslân
Logo water en Bodem

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.