Hoe kunnen we op een goede manier omgaan met onder andere hevige regenbuien, droogte, bodemdaling, verzilting, bodem- en waterkwaliteit en zeespiegelstijging? Het vraagt om een nieuwe kijk op de inrichting van Fryslân, met 2050 als stip op de horizon.

Getekend tafereel waar te zien is wat het klimaat doet. O.a. droogte, de zon die te heet is enz.

Wat gaan we doen?

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân werken samen aan een toekomstvisie op het water- en bodemsysteem van Fryslân. Tijdens inspraakavonden en een jongerenbijeenkomst krijgen geïnteresseerden en belanghebbenden de gelegenheid om mee te praten en denken over hoe wij Fryslân klimaatbestendig kunnen inrichten. Ook had men de optie om via deze pagina online mee te denken. Een eerste terugblik op de bijeenkomsten vindt u hieronder.

Voor deelnemers aan de bijeenkomsten, diegenen die online gereageerd hebben en andere geïnteresseerden organiseren we begin 2023 een terugkoppelingsbijeenkomst. In een online webinar zullen we u meenemen in onze analyse en een eerste concept toekomstvisie met u delen. Houdt deze website in de gaten voor de datum en de link waarmee u het webinar kunt volgen.

Een tekening waarop twee personen staan. Een bij een telraam en de andere met een zak geld in de hand.
Een getekend persoon die nadenkt over geld en natuur.
Logo van TAUW. Paarse golfjes met daarachter in het blauw het woord TAUW

Gebiedsgesprekken

Logo Wetterskip Fryslân
Logo water en Bodem

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.