Het RWP is op 30 november 2022 vastgesteld door Provinciale Staten. Het volledige programma vindt u hier. In de totstandkoming van het programma heeft het ter inzage gelegen. Alle ontvangen reacties zijn verwoord in de reactienota die samen met het Wetterskip is opgesteld.

Documenten

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.