Het water in Fryslân is voor het merendeel zoet. Dit zoete water is belangrijk voor onze natuur, voor voldoende drinkwater en om gewassen mee te beregenen. Een deel van onze provincie grenst aan zout zeewater en door zeespiegelstijging en klimaatverandering wordt ons zoete water langzaam zouter. De uitdaging is om zuinig en slim om te gaan met het spaarzame zoete water, en om het zoute zeewater buiten onze duinen en dijken te houden.

Extreme buien komen steeds vaker voor. Daarnaast valt de meeste regen in de winter, terwijl het in het voorjaar en de zomer nodig is. Bovendien blijft het in de zomer steeds vaker en langer droog.

Overtollig regenwater pompen we weg om droge voeten te houden. Eigenlijk zonde, want dit zoete regenwater zouden we goed kunnen gebruiken in tijden van droogte.

Schoon water is belangrijk voor onze gezondheid en die van de natuur.

Ons oppervlaktewater is op de meeste plaatsen zoet en geschikt om gewassen mee te beregenen. Dit water staat in verbinding met ons grondwater. Vervuilende stoffen kunnen via het oppervlaktewater ook in ons grondwater terechtkomen. We moeten dus verstandig en spaarzaam omgaan met ons grond- én oppervlaktewater.

In de gebieden waar we wonen moeten we droge voeten houden. Daarnaast hebben we schoon drinkwater nodig, voeren we ons afvalwater af en gebruiken we de ondergrond voor bijvoorbeeld warmtepompen.

In de bodem zit zoet grondwater. Deze voorraad is door de eeuwen heen ontstaan door o.a. regen.

Grondwaterreserves die gereserveerd zijn voor onze drinkwatervraag in 2050.

Vanuit de diepe ondergrond dringt zout zeewater steeds verder door in onze grondlagen.

Zout water

Zoet water