Drie schapen staan naast elkaar en kijken recht in de lens. Ze staan in een weiland
Afbeelding: Alkemade

Sinds 2018 zijn er in Fryslân wolvenaanvallen geweest op landbouwhuisdieren (voornamelijk schapen). In Fryslân is er een Gebietskommisje Wolf die zich bezighoudt met de preventie van wolvenschade in Fryslân. De commissie schreef een advies aan Gedeputeerde Staten over hoe we om kunnen gaan met de wolf in Fryslân.

Ook is er een Wolvenconsulent actief in Fryslân. Hij helpt dierhouders met hun wolfwerende maatregelen: plannen opstellen, subsidie aanvragen, afrastering controleren, enzovoort.

In de nieuwsbrief van de Gebietskommisje Wolf is meer informatie te vinden over de activiteiten in 2022 en de ontwikkelingen op het gebied van schadepreventie en de wolf.

Nieuwsbrief

De Gebietskommisje Wolf heeft de volgende taken:

 1. Het opstellen van een schadepreventieplan in het door Gedeputeerde Staten vastgestelde wolvengebied in de provincie Fryslân;
 2. Het gevraagd of ongevraagd adviseren van Gedeputeerde Staten over:
  a. beschermingsmaatregelen voor gehouden landbouwhuisdieren met betrekking tot wolven;
  b. bijzondere gevallen van wolvenschade;
  c. de financiering van gewenste beschermingsmaatregelen.
 3. Het adviseren van eigenaren van landbouwhuisdieren in Fryslân over de preventie voorafgaand aan de vestiging van wolven, hieronder mede te verstaan het opstellen van één of meerdere gebiedsgerichte schadepreventieplannen gericht op de bescherming van landbouwhuisdieren met betrekking tot een door Gedeputeerde Staten aangewezen wolvengebied wanneer een wolf zich vestigt;
 4. Het verzorgen van procesbegeleiding om de desbetreffende eigenaren van landbouwhuisdieren te informeren en te betrekken bij een gebiedsgericht schadepreventieplan;
 5. Voorlichting geven en communiceren over:
  a. de waarde en betekenis van de wolf in het Friese ecosysteem richting de Friese Mienskip;
  b. preventie van wolvenschade richting dierhouders.
 6. Het evalueren van de gebiedscommissie en adviseren over de vervolgstappen.

In de Gebietskommisje Wolf hebben zitting:

 • LTO Noord (vakgroep schapenhouderij);
 • Stichting Beheer Platform kleinschalige schapen- en geitenhouders;
 • Vereniging van Friese Gemeenten;
 • Kollektivenberied Fryslân;
 • Terreinbeherende organisaties;
 • Een schaapsherder met ervaring met preventieve maatregelen.