Er staan enkele witte kuddehonden bij een kudde schapen in een weiland met een stroomhek. Er  ligt wat sneeuw.
Afbeelding: Erwin van Maanen

Wolven eten vooral grote wilde hoefdieren zoals edel- en damherten, wilde zwijnen en reeën. Een wolf kan ook gevaarlijk zijn voor vee zoals schapen, geiten en kwetsbare dieren zoals jongvee. Het is daarom belangrijk om vee te beschermen. Om mét de wolf te kunnen samenleven, wordt het treffen van preventieve maatregelen, zoals elektrische rasters, aanbevolen. Hierover leest u meer in Faunaschade Preventie Kit Wolven(eksterne keppeling).

Omhein uw weide en houd roofdieren buiten

Met de inzet van de juiste preventieve maatregelen kan u roofdieren – of het nu gaat om een wolf, vos, goudjakhals of een hond – op afstand houden en uw dieren beschermen. Iedere locatie is natuurlijk verschillend en vraagt andere beschermingsmiddelen. Een waterdichte bescherming tegen aanvallen bestaat niet. Uit de ervaringen van Duitsland blijkt dat een goede bescherming het aantal aanvallen op vee drastisch doet dalen in gebieden waar wolven al langer leven.

Een overzichtskaart waar het wolvengebied op afgetekend is
Kaart wolvengebied

Subsidieregeling wolfwerende maatregelen

Schapen- en geitenhouders, paarden- en ponyhouders en rundveehouders kunnen gebruik maken van een subsidie voor de aanschaf van preventiemaatregelen om schade door een wolf te voorkomen. Dat kan in het door Gedeputeerde Staten vastgestelde wolvengebied, waar de kans op wolvenactiviteiten het grootst is. Grofweg gaat het om het gebied tussen de A7, de A32 en de grens met Drenthe.

Voorwaarden voor de clamiteitenregeling:

  • er zijn drie aanvallen binnen zeven dagen
  • in een aaneengesloten regio binnen één gemeente of twee aangrenzende gemeenten
  • u doet uw aanvraag binnen drie weken na de tweede aanval

Ook is er een calamiteitenregeling waarmee schapen- en geitenhouders, paarden- en ponyhouders en rundveehouders buiten het wolvengebied, aanspraak kunnen maken op de subsidieregeling. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u in de regeling(eksterne keppeling). GS stelt in totaal 200.000 euro beschikbaar.

Wolvenconsulent in Fryslân

Sinds het voorjaar van 2022 is er een wolvenconsulent in Fryslân. Een wolvenconsulent kan houders van landbouwhuisdieren kosteloos op maat adviseren. Zowel op afstand (telefonisch, e-mail) als op locatie. Daarnaast biedt hij hulp bij het aanvragen van een subsidie. U kunt contact opnemen met wolvenconsulent Jaap Mekel via info@mekelogischbeheer.nl