Let op: Het subsidieplafond van € 250.000,- is inmiddels bereikt. Het is daarom niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor deze regeling.  

Deze regeling is bedoeld voor het versnellen van de voorfase van de nieuwbouw en herstructurering in de provincie Fryslân. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een bedrag van € 442.149,- beschikbaar gesteld ten behoeve van de financiering van flexibele inzet van expertise en capaciteit om de voorfase van woningbouw te versnellen. Door de provincie is € 250.000,- beschikbaar(eksterne keppeling) is gesteld voor cofinanciering. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ten behoeve van de financiering van de bundeling van flexibele inzet van expertise en capaciteit ter bevordering van de snelheid in de voorfase van woningbouw de Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw ingesteld.

Voor wie? 

Gemeenten kunnen vanaf 25 oktober 2021 tot en met 31 december 2022 subsidie aanvragen. De regeling(eksterne keppeling) is bedoeld om de voorfase van nieuwbouw en herstructurering van woningen te versnellen.

Voorwaarden

Subsidie wordt verstrekt voor de inhuur van professionals die worden ingezet voor het uitwerken van nieuwbouw- en herstructureringsprojecten voor woningbouw en het opstellen van bestemmingsplannen. 

 • De werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt aangevraagd hebben aantoonbaar als doel de voorfase van herstructurerings- en/of nieuwbouwprojecten te versnellen.
 • Het gaat bij het verstrekken van subsidie om een bijdrage in de kosten voor het betrekken van professionals bij: 
  • de vergunningverlening van woningbouwprojecten;
  • het uitwerken van een woningbouwproject; 
  • het sluiten van anterieure overeenkomsten met marktpartijen; 
  • het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de bijbehorende procedure bij woningbouwprojecten.
 • De werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden binnen zes maanden na subsidieverlening gestart.
 • Subsidie wordt alleen verstrekt als voor de betreffende gemeente voor dezelfde activiteiten binnen hetzelfde project nog niet eerder op grond van deze regeling, subsidie is verstrekt.
 • Subsidie wordt alleen verstrekt wanneer voor de aanvraag gebruik is gemaakt van het aanvraagformulier onderaan deze pagina, waarbij: 
  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd is opgenomen; 
  • een offerte van de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd is bijgevoegd.
 • Subsidie kan alleen worden verstrekt zolang er budget beschikbaar is.

Maximale vergoeding

 • Gemeenten kunnen voor projecten per project 75% van de subsidiabele kosten aanvragen, tot een maximum van € 25.000.

Waar?

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en alle benodigde bijlagen toe te voegen. Doet u dit niet, dan loopt u mogelijk subsidie mis. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’
 3. Vul de antwoorden in
 4. Print het formulier uit
 5. Onderteken het formulier
 6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden
 7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie of lever het in bij de balie van het provinciehuis.

Aanvraagformulier

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.