In onze provincie vinden veel dorpsfeesten, braderieën, sportieve evenementen en festivals plaats. Fryslân bruist! En dat is iets om trots op te zijn. Evenementen kunnen effect hebben op de natuur en dan komt de Wet natuurbescherming om de hoek kijken. Daarom helpen we organisatoren graag op weg om rekening te houden met natuur bij het organiseren van evenementen.

Mensen met hun handen in de lucht met een lichtshow op de achtergrond

Evenementenspreekuur en contact

Heeft u een vraag over uw evenement? Of werkt u bij een gemeente en wilt u graag advies over een evenement? Dan kunt u contact opnemen met Team Groene regelgeving van de provincie Fryslân. U kunt zich aanmelden voor het evenementenspreekuur. Dat kan door te mailen naar wnb@fryslan.frl. We plannen dan samen met u een bel- of digitale afspraak in.

Ook als u geen gebruik wilt maken van het spreekuur, maar wel een vraag wilt stellen, kunt u contact opnemen via wnb@fryslan.frl of 058 - 292 89 95.

Voor algemene vragen over het evenementenbeleid van de provincie Fryslân kunt u ook een kijkje nemen in het Vraag- en antwoorddocument die u bij de downloads onderaan de pagina vindt. 

Brochure Wet natuurbescherming en evenementen

In deze brochure vindt u informatie over de Wet natuurbescherming. Ook vindt u informatie over hoe u rekening kunt houden met de natuur als u een evenement organiseert.

Beleidsregels – nieuwe werkwijze

Voor bepaalde evenementen gelden beleidsregels. Het gaat om een werkwijze die ervoor zorgt dat grote, complexe evenementenaanvragen - in het kader van de Wet natuurbescherming - op tijd behandeld worden. Zo kunnen we meedenken waar nodig en voorkomen dat een organisator van een evenement pas op het allerlaatste moment weet of de vergunning- of ontheffingsaanvraag goedgekeurd is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bezwaar tegen de evenementenvergunning gemaakt wordt. Dan moet dat bezwaar eerst afgehandeld worden en dat kost extra tijd.

Kort gezegd betekenen de beleidsregels dat vergunning- of ontheffingsaanvragen voor grote, complexe evenementen zes maanden voor de datum van het evenement binnen moeten zijn bij de provincie. Dit geldt alleen voor grote evenementen die aan alle onderstaande criteria voldoen. Het gaat om evenementen die:

  • meer dan 2000 bezoekers per dag trekken;
  • gebruikmaken van versterkt geluid en kunstlicht;
  • meerdaags zijn;
  • doorgaan in de avond (na 18:00 uur) en
  • zich in of nabij een Natura 2000-gebied bevinden.

Slechts een zeer klein deel van de evenementen in Fryslân zal onder bovenstaande beschrijving vallen. Voor andere evenementen geldt deze zes maanden termijn niet.
Deze beleidsregels gaan in op 1 januari 2023, maar gelden pas vanaf 1 juli 2023. Dat geeft organisatoren van grote evenementen de tijd om hun aanvraag op tijd in te dienen. Voor evenementen die in de tussentijd plaatsvinden of net na 1 juli (in de zomer van 2023) zijn, is deze planning niet altijd haalbaar. Daarom gaat de provincie met die aanvragen flexibel om met de termijn.

Andere vergunningen en toestemming

Voor het organiseren van een evenement zijn soms ook andere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld een evenementen- of omgevingsvergunning. Die kunt u aanvragen bij de gemeente waar u het evenement organiseert. Ook is het belangrijk om toestemming te vragen van de eigenaar van de grond waarop u het evenement wilt organiseren. Dat kan een particuliere eigenaar zijn, een gemeente en in het geval van natuurgrond is dat vaak één van de Friese natuurbeheerders: Staatsbosbeheer, It Fryske Gea of Natuurmonumenten.

Veilig een evenement organiseren

Ook veiligheid is belangrijk bij het organiseren van een evenement. Daarom is het verstandig, en in sommige gevallen zelfs verplicht, om een veiligheidsplan op te stellen. Meer informatie daarover kunt u krijgen bij uw gemeente of via de website van Veiligheidsregio Fryslân(eksterne keppeling).

Een vergunning aanvragen

Op de pagina Gebiedsbescherming vindt u de informatie die u nodig heeft voor het aanvragen van een vergunning of ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming. Ook vindt u daar het digitale aanvraagformulier. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op via wnb@fryslan.frl of 058 - 292 89 95.