Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van de drie onderdoorgangen in de N359 bij Wommels-Noord, Burgwerd en Bolsward-Noord. Zo hebben we de afgelopen tijd onze wensen en eisen, en die van de meitinkers, beschreven voor de aannemer. Daarnaast maken we afspraken met het Wetterskip over het verleggen van leidingen.

Grondaankoop

Om dit project uit te kunnen voeren hebben we grond nodig. Eerder lieten we weten dat we bij het aankopen van grond een aantal processen moeten doorlopen. Deze processen kosten vaak veel tijd. De planning hangt af van de manier waarop de grondaankoop verloopt. Aannemers kunnen pas beginnen met het ontwerpwerk en de voorbereidende werkzaamheden als we de grond hebben aangekocht. De uitvraag, de onderhandelingen met de aannemers en het laten maken van een ontwerp duurt ongeveer een jaar.

Planning

We verwachten dit najaar de grond bij kruispunt Wommels in bezit te hebben. De grond bij kruispunt Burgwerd, en later bij Bolsward, volgen daarna. De volgorde is onder voorbehoud. We hopen in het najaar van 2021 te kunnen starten met de voorbereidingen voor de bouw van de onderdoorgang bij Wommels. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen dan is in 2022 de eerste locatie klaar. De andere twee locaties volgen in 2023.

Kruispunt met blauwe verkeersborden aan weerzijden en een rij bomen op achtergrond

Samenwerking

Om de plannen uit te kunnen voeren, moeten we de bestemming van de grond aanpassen. Hiervoor stellen we met gemeenten Súdwest Fryslân en Waadhoeke een bestemmingsplan op. De samenwerkingsovereenkomst is getekend door gemeente Súdwest Fryslân en de provincie. Naar verwachting stellen de gemeenten voor de zomer het bestemmingsplan vast. Voor het verkrijgen van grond is dit een belangrijke stap. Dan kunnen we verder met onze plannen en mogen we starten met het voorbereiden van het onteigenen van grond. Al hopen we dat dit niet nodig is. Aan het eind van dit jaar zal ook het bestuur van de provincie hier een besluit over nemen.

Daarnaast werken we samen met het Wetterskip aan een plan om het water tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie af te voeren. Het regenwater uit de tunnels moet worden weggepompt.

Excursie

Afgelopen najaar zijn we met een aantal betrokkenen, ‘Meitinkers’, op excursie geweest naar Donkerbroek (Project N381) en De Westerein (project Centrale As). Daar hebben we een aantal tunnels/viaducten bekeken. Zo kreeg iedereen een beeld van wat er allemaal komt kijken bij de bouw van een tunnel. Bijvoorbeeld hoe diep we moeten graven en hoe dik het beton en asfalt is.

Groep mensen in oranje jassen onder nieuwe onderdoorgang 't West

Kunst

Tenslotte een creatieve noot; we zijn bezig met een uitvraag voor een kunstwerk op, bij, in of aan de tunnels. We weten nog niet in welke vorm dit zal zijn. We vragen een aantal kunstenaars uit om ideeën uit te werken.

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Vanaf juli 2020 worden de nieuwsbrieven enkel nog per mail verstuurd. Zodra u zich aanmeldt via de link, ontvangt u de nieuwsbrief in uw mailbox. U kunt ook de oude nieuwsbrieven teruglezen onderaan deze pagina.