Met de aanleg van drie onderdoorgangen in de N359 maakt provincie Fryslân de weg veiliger. De onderdoorgangen komen op de kruispunten bij Bolsward-Noord, Burgwerd en Wommels-Noord. BAM Infra won de ‘Best Value’ aanbesteding en maakte een ontwerp voor drie ongelijkvloerse kruisingen. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang! Als alles volgens planning verloopt, dan zijn de werkzaamheden bij Burgwerd in april 2024 klaar en de werkzaamheden bij Wommels-Noord in de bouwvak van 2024 klaar.

Eerste onderdoorgang bij Bolsward-Noord in gebruik

Maandag 11 december is de eerste onderdoorgang in de N359 bij Bolsward-Noord in gebruik genomen. Dit had nog wel wat voeten in de aarde. Met name de harde wind en de regen maakten het werk moeilijk.

Hoewel de winter een moeilijke periode is om wegwerkzaamheden te doen en asfalt te leggen hebben we toch besloten om de werkzaamheden nu uit te voeren. Door de openstelling van de onderdoorgang en de N359 bij Bolsward-Noord konden we de tijdelijke rotonde opruimen. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer.

De weersomstandigheden zorgden er wel voor dat er tijdelijk asfalt in is gekomen. Dit houdt in dat we op een later moment, als de omstandigheden gunstiger zijn, de weg opnieuw moeten afsluiten om het definitieve asfalt en de definitieve belijning aan te brengen.

Daarnaast blijft op dit moment de snelheidsbeperking van 70km/h van kracht. Dit heeft te maken met de stroefheid van het nieuwe asfalt.  

N359 veiliger

De onderdoorgangen maken de weg straks veiliger voor zowel auto- als fietsverkeer. De snelheid op kruispunten gaat weer naar 100 kilometer per uur. Dat bevordert de doorstroming van het verkeer. Voor fietsers komt er een apart fietspad in de onderdoorgang, zodat ze veilig en ongehinderd onder de weg door kunnen rijden.

Overzicht van de drie kruispunten bij Bolsward-Noord, Burgwerd en Wommels-Noord.

Hinder beperken

Om de hinder voor het verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, leggen we tijdelijke bypasses en tijdelijke rotondes aan. Zo kunnen (vracht)auto’s, landbouwvoertuigen en fietsers veilig langs de werkzaamheden rijden. Verkeer hoeft niet om te rijden, met uitzondering van enkele weekendafsluitingen vanwege het aanleggen of verwijderen van de bypasses.

Impressie van de toekomstige situatie

Burgwerd

In Burgwerd zijn we druk bezig in de bouwkuip. De folieconstructie is aangebracht en we zijn bezig met het aanbrengen van een pompput. Deze pompput zorgt straks voor een goede waterafvoer van regenwater dat in de tunnel loopt. Nadat de pompput er in zit kunnen we bezig met de riolering. Daarna kunnen de wanden en het dek gestort worden.

Als alles volgens planning verloopt, dan zijn de werkzaamheden bij Burgwerd in april 2024 klaar

Een kraan is bezig om de onderdoorgang te maken.

Wommels-Noord

De tijdelijke rotonde bij Wommels-Noord is opgeruimd en het verkeer kan via de nieuwe op- en afritten langs het werk rijden. Nu kunnen we ook hier beginnen aan het verleggen van de kabels en leidingen en het uitgraven van de bouwkuip.

Als alles volgens planning verloopt, dan zijn de werkzaamheden bij Wommels-Noord in de bouwvak van 2024 klaar.

Graafmachines zijn bezig met graven.

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de N359? Meld u dan via onderstaande knop aan voor de digitale nieuwsbrief. Vanwege privacy wetgeving mogen we de eerdere aanmeldlijst helaas niet meer gebruiken. Heeft u zich eerder aangemeld dan vragen wij u dit nogmaals te doen, om er zeker van te zijn dat u in de toekomst geïnformeerd blijft over de werkzaamheden aan de N359. Heeft u geen e-mailadres, maar wilt u wel graag op de hoogte blijven? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum via het telefoonnummer hieronder om een papieren nieuwsbrief aan te vragen.

Aanmelden nieuwsbrief

Bovenaanzicht van de werkzaamheden

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of bellen naar 058 - 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.