Met de aanleg van drie onderdoorgangen in de N359 maakt provincie Fryslân de weg veiliger. De onderdoorgangen komen op de kruispunten bij Bolsward-Noord, Burgwerd en Wommels-Noord. BAM Infra won de ‘Best Value’ aanbesteding en maakte een ontwerp voor drie ongelijkvloerse kruisingen. Als alles volgens planning verloopt starten de eerste werkzaamheden in januari 2023 aan het kruispunt bij Bolsward. In april volgen de werkzaamheden aan het kruispunt bij Burgwerd. Later is het kruipunt bij Wommels aan de beurt. Uiterlijk juli 2025 is het werk klaar.

Dit is een animatietekening van de brug hoe deze er uit zal zien als deze klaar is.

N359 veiliger

De onderdoorgangen maken de weg straks veiliger voor zowel auto- als fietsverkeer. De snelheid op kruispunten gaat weer naar 100 kilometer per uur. Dat bevordert de doorstroming van het verkeer. Voor fietsers komt er een apart fietspad in de onderdoorgang, zodat ze veilig en ongehinderd onder de weg door kunnen rijden.

Overzicht van de drie kruispunten bij Bolsward-Noord, Burgwerd en Wommels-Noord.

Hinder beperken

Om de hinder voor het verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, leggen we tijdelijke bypasses en tijdelijke rotondes aan. Zo kunnen (vracht)auto’s, landbouwvoertuigen en fietsers veilig langs de werkzaamheden rijden. Verkeer hoeft niet om te rijden, met uitzondering van enkele weekendafsluitingen vanwege het aanleggen of verwijderen van de bypasses.

De brug als een computer getekende zoals deze er straks uit komt te zien als hij klaar is.

Uitnodiging inloopbijeenkomst

Graag nodigen wij u als omwonende of belanghebbende uit voor een inloopbijeenkomst. Wij beantwoorden dan uw vragen over de plannen voor de N359. Ook is er de mogelijkheid om de nieuwe situatie te ervaren door middel van een VR-bril.

U bent van harte welkom op woensdag 14 december 2022 van 19.00 uur tot 21.30 uur in It Doniahûs in Burgwerd (Doniaweg 9, 8742 KR)

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de N359? Meld u dan via onderstaande knop aan voor de digitale nieuwsbrief. Vanwege privacy wetgeving mogen we de eerdere aanmeldlijst helaas niet meer gebruiken. Heeft u zich eerder aangemeld dan vragen wij u dit nogmaals te doen, om er zeker van te zijn dat u in de toekomst geïnformeerd blijft over de werkzaamheden aan de N359. Heeft u geen e-mailadres, maar wilt u wel graag op de hoogte blijven? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum via het telefoonnummer hieronder om een papieren nieuwsbrief aan te vragen.

Aanmelden nieuwsbrief

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of bellen naar 058 - 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.