Samenvatting

Waterschappen leveren jaarlijks hun begroting en jaarrekening ter beoordeling in bij de provincie Fryslân. De provincie Fryslân controleert de stukken.

Omschrijving

De provincie Fryslân bekijkt jaarlijks de begroting en de jaarrekening van de waterschappen. Dan controleert zij of de stukken voldoen aan de geldende wetgeving en aan de bedrijfsmatige uitgangspunten. Ook worden de beleids- en algemene waterschapsontwikkelingen zorgvuldig in de gaten gehouden. Het bestuur van de waterschappen stuurt de stukken op naar de provincie Fryslân.

Voorwaarden

U stuurt de begroting en jaarrekening jaarlijks naar de provincie Fryslân. Beide documenten moeten voldoen aan de voorwaarden die in de Waterschapswet (eksterne link)en besluiten staan.

Aanpak

De waterschappen sturen binnen 2 weken na de vaststelling of vóór 1 december (voorafgaand aan het begrotingsjaar) de stukken naar de provincie Fryslân.

Contact

U levert de stukken in bij de provincie Fryslân. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum van de provincie Fryslân.

Wet- en regelgeving

Waterschapswet(eksterne link)

Meer informatie

Meer informatie vind u op de pagina Toezicht op Gemeentefinanciën.