Samenvatting

Beheert u een ruimte waar professioneel vuurwerk en/of consumentenvuurwerk is opgeslagen of wordt bewerkt? U moet verplicht over een voldoende gedekte aansprakelijkheidsverzekering bezitten. U dient een schriftelijk bewijs van de verzekering in bij de provincie Fryslân.

Voor de opslag van professioneel vuurwerk, moet uw aansprakelijkheid voldoende gedekt zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een verzekering. Dit bewijs moet u binnen de vastgestelde termijn schriftelijk kunnen overleggen aan de provincie Fryslân.

Voorwaarden

U moet zekerheid stellen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U beheert een ruimte waar professioneel vuurwerk wordt opgeslagen of bewerkt.

Contact

U dient het bewijs in te leveren binnen de vastgestelde termijn bij de provincie Fryslân waar de opslagplaats ligt. Kijk op onze pagina Vuurwerk, opslag en verkoop voor meer informatie of neem contact op met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Wet- en regelgeving

Vuurwerkbesluit(eksterne keppeling)