Beheert u een ruimte waar professioneel vuurwerk en/of bepaalde soorten consumentenvuurwerk worden opgeslagen, herverpakt of bewerkt? Dan moet u zorgen voor financiële zekerheid. Dit kan bijvoorbeeld door een voldoende gedekte aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. In de voorschriften van uw omgevingsvergunning worden eisen gesteld aan de financiële zekerheid. U dient in ieder geval schriftelijk bewijs van de financiële zekerheidsstelling in bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Voor de opslag van professioneel vuurwerk, moet uw aansprakelijkheid voldoende gedekt zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een verzekering. Dit bewijs moet u binnen de vastgestelde termijn schriftelijk kunnen overleggen aan de provincie Fryslân. In sommige gevallen geldt deze verplichting ook voor consumentenvuurwerk.

Voorwaarden

U moet zekerheid stellen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U beheert een ruimte waar professioneel vuurwerk wordt opgeslagen of bewerkt. In sommige gevallen geldt deze verplichting ook voor consumentenvuurwerk.

Contact opnemen

U dient het bewijs in te leveren binnen de vastgestelde termijn bij de provincie Fryslân waar de opslagplaats ligt. De termijn is of wordt opgenomen in een vergunningvoorschrift. Kijk op onze pagina Vuurwerk, opslag en verkoop voor meer informatie of neem contact op met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Contact opnemen met de provincie