3. Natuur-educatieve tochten

er liggen meer dan twintig zeehondjes te zonnen op een zandbank in de zee

Via deze pagina vraagt u als (wadloop)organisatie of als persoon een vergunning aan voor het organiseren van natuur-educatieve tochten voor groepen tot maximaal 50 personen, onder begeleiding van een begeleider. Voor het begeleiden van natuur-educatieve tochten is een aparte vergunning nodig (nummer 4).

In Fryslân, Groningen en Noord-Holland zijn in totaal 26 gebieden aangewezen waar deze tochten gehouden mogen worden. In uw aanvraag geeft u aan voor welke gebieden u een vergunning wilt hebben. Op onderstaande kaartjes staan deze 26 gebieden. Bij natuur-educatieve tochten staan educatie en ontspanning centraal.

Vergunning aanvragen

Voor het invullen van dit formulier heeft u als organisatie e-Herkenning niveau 2+ nodig en als persoon DigiD.

Goed om te weten

De vergunning die u aanvraagt is geldig tot 1 maart 2026. Na het correct invullen van het formulier ontvangt u binnen 8 weken de vergunning. Deze vergunning kost voor organisaties €275,- en voor personen €83,-. De actuele bedragen zijn te vinden in  de Legesverordening provincie Fryslân.

Hulp en Reddingsmiddelen 

Eén van de bijlagen die bij de aanvraag geüpload dient te worden, is een overzicht van de aanwezige hulp- en reddingsmiddelen. In de uiteindelijke vergunning staat deze lijst opgenomen van hulp- en reddingsmiddelen die tijdens een wadlooptocht meegenomen dienen te worden. U kunt deze lijst als Word-bestand uploaden bij uw aanvraag.

Per groep dient te worden meegenomen:

 • en goed werkend kompas 
 • een GPS wordt aanbevolen
 • een reddingsdeken
 • een duidelijk hoorbare fluit 
 • EHBO-verbanddoos  
  • 2 reddingsdekens
  • voorgeknipte pleisters
  • betadine-jodium of ander wond-ontsmettend middel
  • snelverband 12 x 12 en 18 x 18 cm of snelverband op rol
  • zelfklevende zwachtels
  • verbandschaar
  • enkeltape
  • paracetamol
 • een peilstok of greep
 • een goed werkend horloge
 • een goed werkende mobiele telefoon
 • een duidelijke kaart waarop aangegeven de grenzen van het gebied en de eventueel aanwezige prielen/geulen en slikvelden
 • de begeleiderspas(sen)
 • een lijst van het aantal deelnemers dat aan een tocht deelneemt inclusief contactgegevens
 • een draagbaar is verplicht bij een groep vanaf 12 personen
 • Optioneel: duct-sporttape en voetbalkousen om aan te trekken over kapotte of te grote wadloopschoenen 

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met ons Klantcontactcentrum via 058 - 292 89 95 of mailen naar wadlopen@fryslan.frl.